foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

GGD inkoop 2020 - lokale accenten en plustaken

Productenboekhartvoorbrabant2020Meierijstad - In opdracht van de gemeenten en in verband met de Wet Publieke Gezondheid voert de GGD taken uit op het gebied van de openbare gezondheidszorg. De wettelijk verplichte taken worden uitgevoerd in het basistakenpakket en zijn voor alle gemeenten gelijk. Met het collegebesluit van 11 juni dit jaar heeft het college van B&W van Meierijstad ingestemd met de begroting GGD 2020. Binnen het basistakenpakket is een budget van €232.858 beschikbaar voor het lokale accentenpakket en worden plustaken ingekocht, zo maakt de gemeente vandaag bekend.

Lokale accenten
De interventies en activiteiten die hiervoor uitgevoerd worden zijn niet voor iedere gemeente hetzelfde maar afhankelijk van de keuzes van de gemeente Meierijstad in dit geval.

Plustaken
Daarnaast worden er op het gebied van Kansrijke Start/Nu Niet zwanger, ketenaanpak overgewicht jongeren, inzet voor Centrum Jeugd-en Gezin (CJG), jeugd en gezondheidsbevordering en de wijk-GGD aanvullende taken ingekocht bij de GGD: de zogenaamde plustaken.

U kunt het Productenboek van de GGD Hart voor Brabant inzien via deze link.

Het college van B&W heeft ingestemd in met de lokale accent- en plustaken van de GGD voor het jaar 2020.
Productenboekhartvoorbrabant2020
gemeente Meierijstad 2017

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//