foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Minder administratieve lasten voor wijk- en dorpsraden

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad - Tijdens een platformbijeenkomst voor wijk- en dorpsraden op 8 mei dit jaar heeft de evaluatie van de onderlinge samenwerkingsafspraken plaatsgevonden. Hierin kwam naar voren dat de hoogte van de subsidie, dit betreft een basissubsidie €2.500 + zakgeld €1.000, door de betrokkenen als voldoende wordt ervaren. Maar dat het jaarlijks aanvragen en verantwoorden van de subsidie, volgens de huidige 'Nadere regels subsidiering wijk- en dorpsraden', complex en arbeidsintensief is.

Bijgestelde samenwerkingsafspraken
De bijstelling van de samenwerkingsafspraken en de nadere regels is gericht op verlaging en vereenvoudiging van de administratieve lasten voor de wijk- en dorpsraden. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de bijgestelde 'Samenwerkingsafspraken wijk- en dorpsraden en gemeente Meierijstad' en heeft deze bijgestelde subsidieregeling vastgesteld.
gemeentemeierijstadlogo 26112019

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//