foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad onderzoekt behoefte aan veilig open netwerk

DigitalestadbronrabantstadMeierijstad - In 2020 onderzoekt Meierijstad of lokale ondernemers en maatschappelijke instellingen behoefte hebben aan een nieuw netwerk voor digitale diensten, genaamd BrabantRing. Brabant Ring is een initiatief van de provincie en de B5-gemeenten (BrabantStad). Doel is een extra veilige digitale infrastructuur aan een selectieve groep te bieden voor (privacy)gevoelige data en experimenten. In de zomer van 2020 moet duidelijk zijn of en op welke schaal Meierijstad deelnemer wordt van het initiatief.

BrabantRing
Het initiatief BrabantRing is ontstaan toen de beheerders van glasvezelnetwerken steeds meer commerciële providers toelieten op hun netwerken. Deze commerciële providers bieden een breed scala van diensten aan, veelal gericht op de grote groepen gebruikers. Toename van het aantal hacks bij deze providers maakt de netwerken minder geschikt voor bepaalde gebruikers; vooral zij die nadrukkelijk behoefte hebben aan veiligheid rond het uitwisselen van informatie vinden bij deze providers vaak niet de veiligheid die zij noodzakelijk achten.

Dossiers met klantinformatie
BrabantRing is een initiatief waarin provincie Noord-Brabant en gemeenten samenwerken om, lokaal, via een lokale netbeheerder en onafhankelijke provider, aansluiting te bieden op de al aanwezige netwerken van glasvezel. Tal van organisaties binnen de gezondheidszorg, het onderwijs en welzijnsvoorzieningen werken met klantinformatie en informatie-uitwisseling waarbij hoge eisen gesteld worden aan de privacy van hun klanten. Denk aan medische –of zorgdossiers van ziekenhuizen en huisartsen, maar ook aan Wmo- of bijstandsdossiers van de gemeente. (BrabantRing maakt onderdeel uit van de summit Digitale stad die focust op drie prioriteitsgebieden*)

Productontwikkeling
BrabantRing biedt ook ruimte aan ontwikkelaars zoals startups; op het netwerk kunnen ontwikkelaars veilig bouwen aan producten die wellicht nog niet marktrijp zijn maar al wel getest moeten kunnen worden. Bijvoorbeeld nieuwe apps.

Meierijstad
Wethouder van Rooijen: "Meierijstad wil een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor (startende) bedrijven en ondernemers en een veilige digitale omgeving aan haar maatschappelijke instellingen. En BrabantRing kan daar een bouwsteen van zijn, als blijkt dat het in een behoefte voorziet. Daarom gaan we dat eerst onderzoeken. Komende zomer weten we of we door kunnen." Bedrijven en maatschappelijke instellingen ontvangen na de jaarwisseling een uitnodiging om hun behoeften aan te geven.

* BrabantStad start een haalbaarheidsonderzoek naar een BrabantRing. Het onderzoek richt zich onder andere op een verkenning en operationalisering van economische, sociale en maatschappelijke baten van een BrabantRing.Uitgangspunt is dat de verbinding tussen de B5-steden de backbone is. Daarna breidt BrabantRing zich stapsgewijs uit naar de M7 en de andere 52 Brabantse gemeenten. Uit het haalbaarheidsonderzoek komt een plan van aanpak voort.
gemeentemeierijstadlogo 26112019
Digitalestadbronrabantstad


TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//