foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuwe tarieven en percentages voor afvalstoffenheffing en rioolheffing

klikosmeierijstadMeierijstad - De variabele tarieven afvalstoffenheffing blijven voor het belastingjaar 2020 ongewijzigd. Het vastrecht wordt echter verhoogd tot €141 per particulier huishouden (2019: €120). Dit als gevolg van landelijk stijgende algemene kosten. Dit heeft te maken met een lagere vergoeding voor plastic- en drankverpakkingen (PD), lagere opbrengsten uit oud papier en textiel en de stijging van de rijksbelasting op ongesorteerd afval. Deze kosten worden in het vastrecht verrekend. De gemeenteraad stelt in december de belastingverordeningen vast waaronder de Verordening Afvalstoffenheffing. Hieronder vindt u informatie over de rioolheffing voor 2020. Ter vergelijking de tarieven voor 2019 die in november vorig jaar bekend werden gemaakt.

Rioolheffing 2020
Eerder is de keuze gemaakt om binnen de looptijd van het huidige VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2022), de verhouding van het kostenverhaal door middel van het eigenarendeel en het gebruikersdeel aan te passen van 40%: 60% (2018) naar 67%: 33% (2021). Als gevolg van deze keuze stijgt het tarief voor het eigenarendeel met circa 12%. De tarieven voor het gebruikersdeel woningen daalt met ongeveer 15%. Voor het gebruikersdeel niet woningen is er sprake van een daling van circa 22%.

Gelijktrekken afvalstoffenheffing vanaf belastingjaar 2019

klikosmeierijstad
gemeentemeierijstadlogo 26112019

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//