foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Boeren gaan weer naar 's-Hertogenbosch

ZLTOstandpuntdec2019's-Hertogenbosch - Provinciale Staten Noord-Brabant vergaderen aanstaande vrijdag 13 december over Brabantse Aanpak Stikstof. Verwacht wordt dat het debat veel belangstelling trekt, vooral vanuit de landbouw. Boeren trekken vrijdag opnieuw met hun tractors naar 's-Hertogenbosch. Zij willen weer voor het provinciehuis protesteren tegen het Brabantse maatregelenpakket om de stikstofcrisis op te lossen. De boeren willen met het nieuwe protest voor elkaar krijgen dat de Statenleden vrijdag niet akkoord gaan met het pakket dat er nu ligt. Het initiatief voor dit protest is afkomstig van boerenorganisaties ZLTO en Farmers Defence Force. Een en ander kan weer verkeershinder opleveren in de hele regio.

Toelichting op het debat
Het betreft een debat over de uitvoering van het stikstofbeleid dat de bevoegdheid is van Gedeputeerde Staten. Op vrijdag 6 december jongstleden presenteerden Gedeputeerde Staten hun plan hiervoor. Provinciale Staten kunnen tijdens het debat moties indienen die de uitvoering van de Brabantse Aanpak Stikstof beïnvloeden. Voorafgaand aan het debat zullen tussen 10.00 uur en 11.00 uur insprekers de gelegenheid krijgen hun mening kenbaar te maken. Om 11.00 uur start de vergadering van Provinciale Staten.
ZLTOstandpuntdec2019

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//