foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dementie vriendelijke gemeente Meierijstad

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad - Aan de Stichting Vrienden van Dementievriendelijk Meierijstad gaat de gemeente met ingang van 2020 structureel jaarlijks € 4.000,= aan waarderingssubsidie verstrekken. Rik Compagne: “Ik vind het belangrijk om aandacht te vragen en te geven aan deze Stichting. Het college wil met deze subsidie haar waardering uitspreken voor het vele werk wat de Stichting op vrijwillige basis verricht. Gemeente Meierijstad denkt steeds na over hoe we een maximale dementievriendelijke gemeenschap kunnen creëren en welke rol wij als gemeente daarin kunnen spelen.”

Stichting DVG “Wij zijn als DVG Meierijstad blij met deze subsidie omdat wij als Stichting volledig afhankelijk zijn van giften van derden. We besteden dit geld aan voorlichting en informatie over dementie en willen bereiken, dat mensen met dementie op hun eigen wijze mee kunnen doen aan onze samenleving en we vinden het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen . De projecten: ’Dementheek’ , “Levensboeken”, ‘Kwiekroute’, Muziek op Maat ‘Dementiebrillen’ en het Atelier
Bijzonder Ontmoeten zijn goede voorbeelden van ons werk. Daarnaast werken we samen met diverse partijen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg.”

Bewustwording
Behalve het geven van voorlichting is het belangrijk om na te denken hoe we de druk op mantelzorgers kunnen verlichten en hoe we kunnen bijdragen aan sociale veerkracht. Daarbij zijn buurten, verenigingen en ontmoetingsmogelijkheden via ROC de Leijgraaf en het Pieter Breughelhuis van belang. Bewustwording alleen is niet genoeg. “We blijven samen werken aan een dementievriendelijke gemeenschap,” besluit Compagne.

gemeentemeierijstadlogo 26112019 

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//