foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Samenwerking welzijnsinstellingen: meer dan de som der delen

maatschappelijke partnersMeierijstad - Gemeente Meierijstad en bestuurders van de 5 grote welzijnsinstellingen ONS Welzijn, Welzijn De Meierij, MEE, Lumens en Farent zijn akkoord met de gezamenlijke afspraken voor het welzijnswerk 2020. In de bijeenkomst van 19 december jl. is dit bekrachtigd. Daarmee is een belangrijke stap gezet. De gemeente wil graag één opdracht voor de welzijnspartners met resultaatafspraken. Het werkplan is zorgvuldig met elkaar tot stand gekomen en heeft de titel ‘Meer dan de som der delen – werkplan Sociaal Werk Meierijstad’. Intensieve overleggen zijn hierover gevoerd en die hebben nu geleid tot dit akkoord. (Op de foto: Vlnr: Miriam van der Smissen (ONS Welzijn), Jacqueline Vonk (Lumens), Rik Compagne, Trix Cloosterman (Welzijn de Meierij), Menno Roozendaal, Erik de Rooij (Farent), Liesbeth Bomhof (De  Meent Groep)

Doelen
De gemeente wil een samenhangende manier voor maatschappelijke ondersteuning in Meierijstad. De welzijnspartners gaan samen met de medewerkers van de gemeente de ambities en doelstellingen van Meierijstad uit de Strategische visie op het Sociaal Domein en in het Beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2021 uitvoeren. Rik Compagne coördinerend projectwethouder: “Een huzarenstuk is geleverd door en met deze vijf partners. Ik ben blij met de manier van samenwerking, ook op het tot stand komen van dit mooie resultaat, waar ik het laatste half jaar actief bij betrokken mocht zijn. Eén van de ambities uit ons coalitieakkoord – het vormen van samenwerking en participatie met het maatschappelijk middenveld – hebben we uitvoering aan gegeven.” De welzijnspartners voegen eraan toe dat ze samen gaan zorgen voor een stevige sociale basis waar inwoners van Meierijstad het beste van ieder krijgen.

Ondersteuning aan kwetsbare inwoners
In het werkplan zijn de deelopdrachten opgenomen, die gericht zijn op het bieden van optimale ondersteuning aan (kwetsbare) inwoners. De medewerkers van de welzijnspartijen zijn onderdeel van de sociale basisstructuur Meierijstad én ondersteunend hieraan. Naast deze basis hebben ook de gebiedsteams een belangrijke taak als het gaat om de hulp en ondersteuning aan inwoners van de gemeente. De medewerkers van de welzijnspartijen zijn deels onderdeel van de gebiedsteams. Dit geeft de collegiale samenwerking en integrale aanpak voor de inwoners een sterke impuls. 
maatschappelijke partners

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//