foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Niet mauwen maar bouwen

nietmauwenmaarbouwenMeierijstad - Wethouder Rik Compagne , directeur Mark Wonders van Woonmeij en managers van woningcorporatie Area nemen deel aan ‘Niet mauwen maar bouwen’, de bijeenkomst die politieke partij Hart houdt over woningbouw. ‘Niet mauwen maar bouwen’ wordt donderdag 30 januari gehouden in ’t Spectrum te Schijndel. De zaal gaat om 19.30 uur open, de bijeenkomst zelf begint om 20.00 uur. Werden er in 2018 nog 670 woningen opgeleverd in Meierijstad, in 2019 waren het er nog slechts 270. Er wordt niet alleen te weinig gebouwd, de bouwplannen zijn ook nog eens te eenzijdig, er is te weinig aandacht voor het aanpassen (zoals splitsen) van bestaande bebouwing en de gemeente zelf heeft amper bouwgrond. Dat zijn zo ongeveer de belangrijkste problemen waar de gemeente momenteel mee kampt.

Niet gerealiseerd
Maatregelen om de boel vlot te trekken leiden vooralsnog tot weinig. Zo zijn de honderd tijdelijke woningen die corporaties in 2017 beloofden nog altijd niet gerealiseerd – volgens het College omdat het voor de woningbouwverenigingen duurder uitvalt dan geraamd. De resultaten van een begin 2019 door de gemeente gehouden woonwensenonderzoek zijn nog altijd niet bekend. En dan is er ook nog eens weinig gekomen van de uitvoering van prestatieafspraken die de gemeente met de corporaties maakte.

Hart gaat tijdens ‘Niet mauwen maar bouwen’ met deskundige gasten op zoek naar de oorzaken van al die tegenslag. Onder hen manager wijkontwikkeling Ronald van Lith van Area en Kobbe Vink, manager Veghelse projecten van diezelfde corporatie. Zij en anderen vertellen waarom er ondanks veel bestuurlijke en ambtelijke drukte alsmaar niet grootschalig wordt gebouwd. En waarom er al vooral amper huizen komen voor starters en senioren.


Woningnood
Verder wordt tijdens de avond geïnventariseerd wat er wél gebeurt: waar wordt voor wie wanneer gebouwd? De aandacht gaat daarbij nadrukkelijk uit naar Schijndel, waar de woningnood het hoogst is. Wat zijn geschikte inbreidingslocaties? En wordt het niet eens tijd om te denken aan de bouw van een nieuwe buurt of wijk buiten de huidige bebouwde komt? Het gaat ook in mindere mate over de kleine kernen, die snakken naar nieuwe inwoners om hun dorpen leefbaar te houden. De bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden in Meierijstad, waaronder woningzoekenden, projectontwikkelaars, makelaars en betrokkenen van de gemeente en woningcorporaties. Bij het thema ‘waar gaan we bouwen?’ zal het echter vooral over Schijndel gaan.

Foto: Hart
Mogelijke inbreidingslocaties. Dit is nadrukkelijk niet de lijst die de gemeente nog bekend gaat maken, maar een lijst van bijna alle plekken binnen de bebouwde kom die onderzocht kunnen worden. Inclusief dus locaties met een gewaardeerde andere bestemming, zoals dierenpark, speeltuin of bosschage.
Inbreidingslocaties 
nietmauwenmaarbouwen 

Hart

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//