foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wat is veilig vuurwerk en hoe zo veilig mogelijk afsteken?

tijdstippenvuuurwerkafstekingbronpolitieLandelijk - De politie ontvangt veel vragen over hoe het nou zit met die vuurwerkcategorieën zo meldt de politie vandaag. Er zijn vier categoriën vuurwerk, ingedeeld naar hoe hoog het gevaarsrisico is. Categorie F1 is vuurwerk met zeer weinig gevaar (voorheen fop- en schertsvuurwerk), categorie F2 is vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik), categorie F3 is vuurwerk met middelmatig gevaar (meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik), en tot slot categorie F4 is vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik. Lees hieronder hoe je zo veilig mogelijk afsteekt, en hoe je illegaal vuurwerk herkent. Het korps wenst iedereen een veilige jaarwisseling.

Welk vuurwerk is veilig?
Aan al het vuurwerk zit risico, daarom is het belangrijk alleen goedgekeurd consumentenvuurwerk te kopen bij erkende verkooppunten en de gebruiksaanwijzing goed te lezen. U herkent goedgekeurd vuurwerk aan:
• een Nederlandse gebruiksaanwijzing.
• dat u het alleen op 29, 30 en 31 december kunt kopen. Valt een van deze dagen op een zondag? Dan mag vuurwerk ook worden verkocht op 28 december.
• de aanduiding 'geschikt voor particulier gebruik’.
• een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten u kunt verwachten van het soort vuurwerk.
• de naam, de handelsnaam (of handelsmerk) en de naam en plaats van de vestiging van de fabrikant en de importeur (of handelaar).
• het toegekende artikelnummer en productiejaar.
• CE-markering op nieuw vuurwerk.

Hoe steek ik vuurwerk veilig af?

Om vuurwerk zo veilig mogelijk af te steken is het vooral belangrijk dat u er voorzichtig mee omgaat en blijft nadenken. Daarom is het belangrijk dat u bijvoorbeeld niet teveel hebt gedronken. Enkele andere tips:
• Lees altijd de gebruiksaanwijzing.
• Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat.
• Sinds dit jaar mogen alleen vuurwerkpijlen worden verkocht.
• Vuurwerkpijlen mag u alleen afsteken in een (goedgekeurde) lanceerstandaard.
• Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan. De kans is groot dat dit te snel ontbrandt.
• Steek vuurwerk aan met een aansteeklont.
• Blijf op een veilige afstand van het vuurwerk.
• Draag geen licht ontvlambare kleding, zoals nylon, maar kies bijvoorbeeld voor kleding van spijkerstof, wol of katoen. En draag een jas zonder capuchon. Hierin kan per ongeluk vuurwerk terechtkomen.

Meer informatie over veilig afsteken van vuurwerk:
• Halt: geeft voorlichting over overlast door vuurwerk aan leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het lastigvallen van hulpdiensten komen veel voor rondom de jaarwisseling. In deze voorlichting gaat het over verschillende overlastsituaties en leren jongeren hoe ze kunnen omgaan met groepsdruk. Ook wordt besproken wanneer je vuurwerk mag kopen en afsteken en hoe je dat veilig kunt doen.
VeiligheidNL: geeft informatie over het veilig afsteken van vuurwerk.
Brandweer: op deze website vindt u informatie over het herkennen van illegaal vuurwerk, de werking van vuurwerk en het veilig afsteken van vuurwerk.

Hoe weet ik of vuurwerk illegaal is?
Bepalen of vuurwerk illegaal is, is lastig. Het hoeft er niet afwijkend uit te zien en wordt ook soms normaal aangeboden. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en Cobra's. Het meest gevaarlijke zijn de Big Five.

Waarom is illegaal vuurwerk zo gevaarlijk?
Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er wordt dus niet gezocht naar 'weigeraars' en 'blindgangers'. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat u niet op tijd kunt wegkomen. Vaak ook is illegaal vuurwerk te zwaar, bevat het te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden.

Er zijn mensen die steeds meer de grens verleggen en overstappen naar het zelf maken en afsteken van vuurwerkbommen, veelal met gebruik van illegaal vuurwerk. Tegenwoordig zijn handleidingen om bommen te maken eenvoudig op internet te vinden en bommenmakers laten op bijvoorbeeld internetforums en YouTube hun kunsten zien. Zelf vuurwerk(bommen) maken en afsteken levert uiterst gevaarlijke situaties op en is dan ook verboden.
Op de website van het Openbaar Ministerie is meer informatie te vinden over strafeis.

Zelfgemaakte vuurwerkbommen en illegaal vuurwerk zorgen voor 26% van al het ernstige vuurwerkletsel. En dat is het topje van de ijsberg, omdat vaak gegevens ontbreken van het soort vuurwerk dat het letsel heeft veroorzaakt.


Hoe doe ik melding van illegaal vuurwerk?

Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw omgeving. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld?
• Meld dit bij de politie 0900-8844.
• Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Vanaf welke leeftijd mag ik vuurwerk kopen?
• Categorie F1: 12 jaar
• Categorie F2: 16 jaar
• Categorie F3: 18 jaar

Mag ik vuurwerk in het buitenland kopen?

Ja, maar alleen als het voldoet aan de eisen van de Nederlandse wet en er vooraf melding van wordt gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. U mag vuurwerk alleen naar Nederland brengen tijdens de toegestane verkoopdagen. In bijvoorbeeld België en Duitsland gelden ook eisen aan de verkoop van zwaarder vuurwerk. Zo wordt u in België aan de hand van je paspoort of identiteitsbewijs geregistreerd.
Vuurwerk is ook via webshops te bestellen. Dit zijn veelal buitenlandse websites die illegaal vuurwerk verkopen. De politie helpt de Inspectie voor leefbaarheid en transport (‘Vliegende Brigade Vuurwerk’) die samen met postbedrijven dergelijke pakketten proberen te onderscheppen. De besteller kan dan rekenen op een proces-verbaal. De postpakketbedrijven nemen hierin ook meer hun verantwoordelijkheid en onderscheppen zelf ook steeds meer pakketten. Vuurwerk mag nooit per pakket thuis worden afgeleverd, alleen opgehaald worden bij een legaal verkooppunt.

Wanneer mag ik vuurwerk afsteken of bezitten?
• Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag u vuurwerk afsteken. Valt een van de verkoopdagen (29, 30 en 31 december) op een zondag? Dan mag er op die dag geen vuurwerk worden verkocht. Het is dan wel toegestaan vuurwerk te verkopen op 28 december.
• U mag geen vuurwerk op de openbare weg bij u hebben vóór en ná de verkoopdagen.
• Shows met professioneel vuurwerk mogen het hele jaar door worden gehouden. Dit geldt alleen voor deskundigen met een speciale training en een vergunning.

Hoeveel vuurwerk mag ik bezitten?
U mag maximaal vijfentwintig kilo vuurwerk in uw bezit hebben. Uiteraard alleen legaal verkrijgbaar vuurwerk. Buiten de verkoopdagen ook, maar dan op een veilige, niet voor het publiek toegankelijke plaats.

Ik heb vuurwerk over. Mag ik dit bewaren voor volgend jaar?
Ja, als het niet meer dan vijfentwintig kilo vuurwerk is en alleen op een niet voor het publiek toegankelijke plaats.

Wat zijn de straffen en boetes voor vuurwerkovertredingen?

Afhankelijk hoe zwaar de overtreding is, krijgt de overtreder een boete of gevangenisstraf. De gevangenisstraffen kunnen flink oplopen. Kijk voor meer informatie op de website van het Openbaar Ministerie.
Jongeren kunnen (bij minder zware overtredingen of misdrijven) ook voor een Halt-straf in aanmerking komen. De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt de jongere confronteert met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. De jongere biedt excuus aan, vergoedt de schade en maakt specifieke leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief betrokken.

Zoekt de politie ook op internet naar illegaal vuurwerk?

Ja, de politie speurt online intensief naar kopers en verkopers van illegaal vuurwerk. Verkopers worden waar mogelijk strafrechtelijk aangepakt en kopers worden achterhaald en krijgen bezoek van de politie. Het Politie Vuurwerk Internetteam heeft een duidelijke boodschap voor (online) verkopers van illegaal vuurwerk.
tijdstippenvuuurwerkafstekingbronpolitie


InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//