foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuwjaarstoespraak nieuwe stijl burgemeester Van Rooij

nieuwjaarsontmoetingmeierijstad2020Meierijstad – De gezamenlijke nieuwsbijeenkomst van de gemeente Meierijstad vond gisterenavond voor de eerste keer plaats in Cultureel Centrum ’t Spectrum. De toespraak 'Diversiteit, de Kracht van Samen…' van burgemeester Van Rooij had gisteren een moderne uitstraling. Zijn uitgesproken tekst werd gelardeerd door een van tevoren opgenomen film waarin diverse inwoners van Meierijstad op een bankje bevraagd worden wat zij in Meierijstad beleven en welke kansen zij daarin zien. En zoals in de uitnodiging al was te zien zorgde de Schijndelse Christel de Laat, gekleed in een outfit in Meierijstadkleuren, voor een vrolijke noot.

De rode draad van de toespraak van de burgemeester voor het oude jaar was vervat in de videofilm 'Diversiteit, de Kracht van Samen', waarop zijn wij trots in Meierijstad? en over het nieuwe jaar ging de toespraak verder over het jaar van werk in uitvoering, van energietransitie en klimaatplannen, gewenste afname van polarisatie en meer dialoog en voor de burgemeester 'het jaar van het bankje'. Een en ander wordt hieronder uitgelegd en in de vertoonde video duidelijk.


Inleiding film: Diversiteit, de Kracht van Samen… (uitgesproken tekst burgemeester Van Rooij geldt)
"Nederlanders kunnen enorm van elkaar verschillen. Maar wie aan mensen vraagt waarom ze zich verbonden voelen met Nederland krijgt vaak spontaan dezelfde antwoorden." Zo begon onze Koning dit jaar zijn Kersttoespraak. Inwoners kunnen enorm van elkaar verschillen en zich tegelijkertijd verbonden voelen. Dat geldt ook in Meierijstad. Die verbondenheid, in diversiteit, zien we ook in onze gemeente. Niet alleen verbondenheid in diversiteit tussen mensen. Ook in onze 13 kernen en binnen de talrijke verenigingen in Meierijstad, in onze veelzijdige bedrijvigheid, prachtige evenementen en ook in de manier waarop we dit jaar 75 jaar bevrijding hebben gevierd. Diversiteit gebundeld geeft de kracht van samen. En dat is Meierijstad.

Welkom
Beste inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden. Als burgemeester van Meierijstad mag ik u vanavond ook welkom heten namens de gemeenteraad, ons college van B&W, onze medewerkers. Welkom aan u allen! We gaan het anders doen. Onze nieuwjaarsbijeenkomst is anders van opzet dan voorgaande jaren. Dat heeft u inmiddels wel gemerkt: zowel in de aankondiging vooraf - met onze prominente Christel de Laat - als in de ontvangst hier. Die verandering zit ook in mijn nieuwjaarstoespraak. Want die is dit jaar grotendeels verfilmd. Waarop zijn wij trots in Meierijstad?

Presentatie film: bekijk bij dit nieuwsitem geplaatste video

Na de film
Dames en heren, zo beeldend kan ik het niet verwoorden. En mooi dat diverse mensen die in onze gemeente wonen, werken, leven vertellen hoe trots en dankbaar ze zijn op datgene wat zij beleven in Meierijstad en welke kansen zij zien.

Vooruitblik 2020
Ik wil met u nog kort even vooruit kijken naar het nieuwe jaar.
2020: Jaar van ‘Werk in Uitvoering’ We (ver)bouwen enkele scholen, kindcentrum, het voormalig gemeentehuis in Schijndel en mogelijk 2 zwembaden of leveren die op. Een voorbeeld waarmee komend jaar letterlijk zichtbaar wordt dat veel van het gemeentelijk beleid dat de afgelopen jaren is geharmoniseerd of vertaald in visies en plannen, in uitvoering is of komt. En dat geldt voor alle domeinen.
2020: Jaar van Energietransitie, Klimaatplannen (al dan niet in uitvoering), stikstof en pFas. Allemaal thema’s die een grote invloed gaan hebben op onze samenleving en welvaart.
2020: (Ik hoop): jaar van minder polarisatie en meer dialoog en luisteren naar elkaar. Of het nu gaat over vluchtelingenopvang- en integratie, arbeidsmigranten, zwarte-pietendiscussie, vuurwerkverbod of andere onderwerpen die gemakkelijk leiden tot polarisatie, ik weet zeker dat wij in Meierijstad in staat zijn met elkaar een genuanceerde discussie te voeren en tot oplossingen te komen die tegenstellingen overbruggen. In de praktijk zie ik daar tal van voorbeelden van.
2020: wordt ook voor mij het jaar van het bankje. Dat vraagt om uitleg zie ik. Onze gemeenschap is divers, zo begon ik deze nieuwjaarstoespraak. Mensen verschillen van elkaar en juist daarin zie ik de kracht van samen. Ook als het gaat over inclusieve samenleving en er zijn voor elkaar. Daar ga ik dit jaar verder naar op zoek met het Meierijstad-bankje dat u zojuist in het film zag. Praten met diverse mensen op allerlei verschillende plekken in Meierijstad. Luisteren, in gesprek gaan en op zoek naar betekenissen in Meierijstad. Dat ga ik dit jaar doen!

Wens onder de gezamenlijke toast
Diversiteit als onze Kracht. Dames en heren, 2020 is veelbelovend. Meierijstad heeft alles in zich. Ik wens u een 2020 met diverse mogelijkheden. Gelukkig Nieuwjaar!
Nieuwjaarstoespraakvideouitsnee01
Nieuwjaarstoespraakvideouitsnee02
Opnames uit vertoonde video, bron gemeente Meierijstad

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//