foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Onderzoek naar kinderen met Q-koorts

Zonmwlogo’s-Hertogenbosch - De provincie Noord-Brabant stelt in nauwe afstemming met de Stichting Q-support €100.000 beschikbaar voor onderzoek naar kinderen met Q-koorts. Provinciale Staten hadden hiertoe een motie aangenomen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft eerder toegezegd het onderzoek aanvullend te willen financieren tot €500.000. ZonMw begeleidt en controleert het onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Met deze subsidieoproep beoogt ZonMw onderzoek te stimuleren naar behandelmethoden bij kinderen en jongvolwassenen met QVS en vergelijkbare ziektebeelden.

Deze subsidieoproep is opgesteld naar aanleiding van een extra opdracht vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en medegefinancierd door de provincie Noord-Brabant. Dit onderzoek dient inzicht te geven in onderzoek naar de effectiviteit van behandelmethoden bij kinderen/jongeren met QVS en onderzoek naar de bestendiging van de effecten van de te onderzoeken behandelmethoden. Deze aspecten hebben als algemeen doel betere behandelopties te creëren voor kinderen/jongeren.

met QVS.

QVS is een aandoening die optreedt na een Q-koortsinfectie. Kinderen met QVS hebben last van langdurige en ernstige vermoeidheid. Het is dus geen actieve infectie, maar het zijn de gevolgen van een eerdere infectie.
Zonmwlogo
qsupport20qkoorts 03122019
provincie Noord Brabant 2014

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//