foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

SP Meierijstad neemt het op voor natuurgebieden

InblauwmogelijkewindparkenMeierijstad - Iedereen heeft wel een mening als het gaat over plaatsing van windmolens en zonneparken. Dat niet iedereen op één lijn zit, is wel duidelijk zo laat de SP Meierijstad weten. Actievoerende belangengroepen laten duidelijk van zich spreken. Maar ook in de gemeenteraad zijn de meningen sterk verdeeld. Hart was eerder kritisch op het proces rondom de plaatsing van zonnepanelen en windturbines. De werkgroep 'Handen af van Wijboschbroek' neemt inmiddels ook stelling tegen plaatsing?  Wat is er aan de hand? Het college van burgemeester en wethouders, heeft over dit onderwerp, aldus SP Meierijstad een raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad: (citaat) "Gemeente Meierijstad heeft als doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Om deze doelstelling te halen hebben we wind- en zonneparken nodig. Dit wil niet zeggen dat we zomaar medewerking moeten verlenen. Er is duidelijkheid nodig over hoe gemeente Meierijstad omgaat met initiatieven. Het rapport 'De toekomst van zon en wind in Meierijstad' geeft deze duidelijkheid."

De SP-fractie wil ook graag de klimaatdoelstellingen halen, maar niet ten kosten van alles. SP-fractievoorzitter Ruud Merks nam het in zijn betoog op voor de natuurgebieden. "Er zijn zoekgebieden in beeld. Als het gaat over windparken lijkt het erop, dat de zoekgebieden in een hoek liggen, waar geen of weinig mensen wonen. Minder kans op zienswijzen dus. Alsof we niet verantwoordelijk zijn voor de natuur, die daar aan opgeofferd lijkt te gaan worden. Windmolens in het Wijboschbroek: te gek voor woorden. En dat geldt ook voor 't Lijnt (een natuurgebied bij Keldonk) Een stiltegebied, dat we gaan opzadelen met voortdurend licht en geluid. De dieren die daar leven zullen geen commentaar leveren, maar hun biotoop wordt voor vele jaren verstoord. De SP in ieder geval niet. Voor de SP zijn mogelijke ontwikkelingen bij natuurgebieden zoals 't Lijnt en het Wijboschbroek onbespreekbaar. Als SP zijn we voornemens om een amendement in te dienen, om natuurgebieden uit te sluiten als zoekgebied voor windmolens en zonneparken." (en wordt waarschijnlijk door meerdere partijen ingediend, aldus de SP).

Eerder verschenen incl. video
Veel kritiek op windturbines

Inblauwmogelijkewindparken
ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//