foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bijeenkomst Hart: 'Niet mauwen maar bouwen'

hartSchijndel - Bouwen op plekken die nu nog groen zijn? Het ligt bij inwoners minder gevoelig dan lokale politici nogal eens denken. Dat is een van de conclusies van de druk bezochte bijeenkomst ‘Niet mauwen maar bouwen’. Hart had op pakweg vijftig aanwezigen gerekend, maar het werden er 160. Met dank aan de flexibele, met stoelen sjouwende, medewerkers van ’t Spectrum kwam het allemaal goed. De presentatoren, de drie raadsleden van Hart, snoepten met compassie voor de mensen zonder zitplaatsen wat van het programma af en zorgden er ondertussen voor dat de aanwezigen samen een punt maakten. Dat punt is dat de woningnood in met name Schijndel en in iets mindere mate Sint-Oedenrode groot is en dat in de kleine kernen woningbouw noodzakelijk is om buurtwinkels en basisscholen open te houden. En dat inwoners hier en daar best groen willen opofferen voor nieuwe huizen.
Groene long
Dat mogen plekken binnen bebouwde kommen van de dorpen zijn, zo bleek. De zogeheten groene wig tussen Hopstraat en Floralaan in Schijndel bijvoorbeeld – hier en daar noemden aanwezigen het ‘de groene long van Schijndel’, maar anderen lieten weten dat het een prima plek is voor een nieuwe buurt. ‘Het is helemaal geen groene long, heel dichtbij ligt aan de andere kant van de Structuurweg genoeg groen en open gebied.’

De kritiek was forser op het mogelijk bouwen in de tuin van de Zusters van Liefde. Projectontwikkelaar Simon Passier van Hoedemakers en Zonen verdedigde de plannen en wees erop dat er nog erg veel groen overblijft, dat er overleg komt met de omwonenden en dat de tuin openbaar wordt. Het mocht niet echt baten. De aanwezige Zusters van Liefde hielden zich wijselijk stil – zij verkochten de grond aan Hoedemakers en zijn dus verantwoordelijk voor het mogelijke einde van de tuin.

Zusters van Liefde
Schijndelaren en andere Meierijstadse dorpelingen willen trouwens liever op bescheiden schaal het buitengebied opofferen. Zo lonkten nogal wat aanwezigen naar De Borne bij Schijndel en zijn ze tegelijkertijd huiverig voor het bebouwen van de tuin naast het klooster in dat dorp.

De gemeente moet meters maken, zo bleek uit de kritiek van vertegenwoordigers van Seniorenraad Meierijstad, diverse dorpsraden, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Plannen liggen volgens hen in de in-bakjes van ambtenaren te vergelen, terwijl het geld, de plannen en de vraag aanwezig zijn.
Of wethouder Rik Compagne (wonen, Hier) maar wat meer haast wil maken. Dat was ook de teneur van een lichtvoetig carnavalslied van Hart, waarmee de avond werd afgesloten.‘Rikki, mag ik een woning?’ schalde het door de luidsprekers.
(Foto's: Hart/Jos Kaldenhoven)


Niemauwe01
Niemauwe02
Niemauwe03
Niemauwe04
Niemauwe05

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//