foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Subsidies voor Accommodatiebeheer Schijndel B.V. (’t Spectrum)

Cultureel Centrum het Spectrum 2014Meierijstad - Cultureel Centrum 't Spectrum is sinds de oprichting eigendom van Accommodatiebeheer Schijndel B.V. Onlangs heeft Accommodatiebeheer Schijndel BV 102.650 euro (definitieve vaststelling) voor 2018 aan subsidie toegekend gekregen van het college van B&W voor de exploitatie van het gebouw. TVSchijndel deed navraag hoe en wanneer deze subsidie wordt verleend en hoe dit subsidiebedrag zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. Uit navraag bleek ook dat er twee momenten elk jaar zijn dat subsidie wordt verleend. De subsidie van 't Spectrum wordt namelijk in twee fases beoordeeld en beschikbaar gesteld. Aan het begin van een kalenderjaar wordt aan de hand van een begroting van 't Spectrum door het college een subsidiebedrag verleend. Na afloop van dat jaar vindt aan de hand van een jaarrekening en jaarverslag van 't Spectrum een definitieve vaststelling van het subsidiebedrag plaats. Dat is nu dus voor 2018 definitief toegekend.

De subsidie die wordt verleend voor het accommodatiebeheer wordt besteedt aan de reguliere exploitatie van het cultureel centrum (bijvoorbeeld salariskosten, schoonmaakkosten en energiekosten). Hieronder vindt u een overzicht van de verleende subsidies vanaf 2013 tot en met 2018. Zoals hieronder blijkt dat de verleende subsidies in 2017 en 2018 hoger uitvielen vanwege de omschreven argumenten.

Verleende subsidies
2013: €80.517
2014: €79.000
2015: €76.500
2016: €75.050
2017: €124.786
Dit bedrag is hoger, omdat de subsidie voor de huisvestingslasten van de lokale omroep dit jaar rechtstreeks aan ’t Spectrum werd betaald. Tevens is het subsidiebedrag aangevuld als gevolg van het vertrek van Speel-o-theek De Ballon en een groot gedeelte van Dichterbij uit ’t Spectrum
2018: €102.650
Dit bedrag is lager, omdat de subsidie voor de huisvestingslasten van de lokale omroep in 2018 weer aan de omroep werd betaald.
Cultureel Centrum het Spectrum 2014

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//