foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vuurwerkschade Meierijstad tijdens afgelopen jaarwisseling

vuurwerkvanuitdelucht20192020Meierijstad – De politieke partij Hart had bij het college van B&W nagevraagd hoeveel incidenten er zijn geweest tijdens en rondom de jaarwisseling 2019-2020 die [in]direct te maken hebben met het afsteken van vuurwerk en en welke kosten de gemeente Meierijstad heeft moeten maken. De vragen zijn op 29 januari jl. beantwoord door burgemeester Kees van Rooij, die onder andere veiligheid, crisisbeheersing, APV incl. toezicht en handhaving en openbare orde in zijn portefeuille heeft.

De incidenten die tijdens de jaarwisseling 2019-2020 hebben plaatsgevonden betreffen 1 haltverwijzing voor het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane periode, 31 afvalbakken vervangen door vuurwerkschade, 22 verkeersborden vervangen door vuurwerkschade, 1 speeltoestel vervangen door vuurwerkschade en 2 overige vuurwerkschades aan kolk en boom. De gespecificeerde kostenpost voor de gemeente Meierijstad bedraagt voor afvalbakken €9.600, verkeersborden €3.300, speeltoestellen €1.500 en boompjes/straatkolk €100. De totale schade voor de gemeente die ontstaan is tijdens de afgelopen jaarwisseling bedraagt dus in totaal €15.500.

vuurwerkvanuitdelucht20192020
Afbeelding: Schijndel vanuit de lucht jaarwisseling 2019/2020, bron TVSchijndel

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//