foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zoektocht naar locaties zonneparken gaat door

zonnepark1Schijndel - En weer werd er met pionnen geschoven op het politieke schaakbord van Meierijstad. Het voorstel van het College van B&W over de zoektocht naar locaties voor windmolens en zonneparken haalde het gisteravond in de gemeenteraad met een krappe meerderheid: 18 stemmen voor, 15 stemmen tegen. Dat de meeste coalitiepartijen voor stemden was geen verrassing, maar wel dat de VVD besloot om tegen te stemmen. Hun poging om wel een knoop door te hakken over de zonnepanelen, maar uitstel te krijgen voor de zoektocht naar locaties voor windmolens, haalde het niet. De VVD-fractie stemde daarom tegen het hele plan. Een deuk in de coalitie, waarbij vooral VVD-wethouder van Rooijen zich even achter de oren moet hebben gekrabd. Per slot van rekening heeft hij onder meer duurzaamheid, nutsvoorzieningen, water- en natuurbeheer en beheer openbare ruimte in zijn portefeuille. Wat dit voor de verhoudingen in de coalitie betekent, is vooralsnog onduidelijk. Klik op 'bekijk video' voor een videoverslag van de gemeenteraadsvergadering met onder meer reacties van Frank Mulkens en Maaike Widdershoven.


Een viertal moties en acht amendementen kwamen uitputtend voor het voetlicht. De tientallen aanwezigen op de publieke tribune volgden vol interesse de uitleg van de diverse fracties op hun ingediende voorstellen. Per slot van rekening is en blijft de inzet: Meierijstad in 2050 CO2-neutraal te maken. Communicatie lijkt het sleutelwoord te zijn in dit politieke steekspel. Een voorbeeld: HART stelde voor dat het college in de dertien kernen van Meierijstad de inwoners zou gaan uitleggen dat zonnepanelen en windmolens er echt gaan komen. Toen raadslid van Esch van HART duidelijk maakte dat het voorstel inhield dat inwoners de kans krijgen om de plaatsing van beide energie-opwekkers af te wijzen èn met zinvolle alternatieven te komen, steunden PvdA, D66, Hier, CDA en Gemeentebelang de motie niet meer.

Het plan ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ is dus aangenomen. Hoe de natuurgebieden ontzien gaan worden, is nog de vraag. De stelling ‘wij verwachten dat natuurparels worden ontzien voor windturbines’ biedt voor Frank Mulkens van de actiegroep Handen af van Wijboschbroek! geen garantie. Een positief punt vindt Maaike Widdershoven van de actiegroep LijnRecht uit Keldonk: “Het college moet nu aan de gemeenteraad toestemming vragen als een zonnepark meer dan 5 hectare groot gaat worden. Dat betekent dat het plan om in ons dorp 65 hectare aan zonneparken te gaan bouwen wellicht niet door zal gaan”.

De actiegroepen blijven het college van B&W scherp volgen bij het uitwerken van de plannen.

zonnepark1 
 zonnepark2

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//