foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Groei Brabantse bevolking op hoogste niveau in jaren

grafiekbevolkingsgroei2000 2020bronprovnbr's-Hertogenbosch - In 2019 nam de Brabantse bevolking met 18.600 inwoners toe, dat maakt de provincie vandaag bekend. Daarmee komt de bevolkingsgroei op het hoogste niveau sinds 2000 (zie grafiek). Deze groei wordt voor bijna 85% bepaald door positieve buitenlandse migratiesaldi. De natuurlijke aanwas valt steeds meer terug en ligt inmiddels vrijwel op nul. Anno 2020 telt Brabant 2.563.500 inwoners. Vanuit het buitenland kwamen afgelopen jaar 36.750 personen naar Brabant. Er vertrokken echter ook 21.250 emigranten. Het buitenlands migratiesaldo kwam hiermee in 2019 op +15.500. Dit niveau, gemeten vanaf 1950, lag niet eerder zo hoog. Vooral de laatste jaren is het buitenlands migratiesaldo sterk toegenomen. Dat is te verklaren door de vluchtelingencrisis (2015/2016) en de komst van (EU-)arbeidsmigranten, kenniswerkers en buitenlandse studenten.

Meer vestiging vanuit rest Nederland in Brabant 
Het binnenlands migratiesaldo is +2.600, dus vanuit de rest van Nederland hebben zich 2.600 mensen meer in Brabant gevestigd, dan dat er vertrokken zijn naar andere delen van ons land.

Geboorteoverschot nagenoeg nul
Door een combinatie van minder geboorten en meer sterfgevallen is de natuurlijke bevolkingsgroei in Brabant de laatste jaren steeds verder teruggelopen. Vorig jaar werden er 23.370 kinderen geboren en kwamen 22.880 Brabanders te overlijden. Hiermee kwam de natuurlijke aanwas in 2019 uit op +490, vrijwel gelijk aan het niveau van 2018. Niet eerder in de naoorlogse periode lagen de geboorteoverschotten zo laag. Naar verwachting zal de natuurlijke groei de komende jaren verder afnemen en op termijn omslaan in een afname. Hierbij speelt vooral de vergrijzing een rol.

Steden blijven in trek
De bevolkingsgroei in de stedelijke concentratiegebieden is al lange tijd hoger dan in de landelijke gebieden. Het inwonertal van Brabant is sinds 2000 met ruim 207.000 mensen toegenomen. Van deze groei is ruim 80% (172.000) in het stedelijk gebied terecht gekomen, waarvan het leeuwendeel (zo'n 115.000) in de vijf grootste steden (B5). Anno 2020 woont 70,3% van de Brabantse bevolking in het stedelijk gebied.

Groei vijf grote steden
Ruim een derde van alle Brabanders woont in de B5 (bij elkaar 886.000 inwoners). Met een groei van 7.575 inwoners is meer dan 40% van de bevolkingsgroei in Brabant terecht gekomen in de B5. Deze groei wordt volledig bepaald door het buitenlands migratiesaldo (+8.100). Het binnenlands migratiesaldo van de B5 was vorig jaar negatief (-1.425). Binnenlandse migranten zijn vooral vertrokken naar omliggende gemeenten in het stedelijk concentratiegebied. Bij elkaar genomen groeide de bevolking van de B5 sinds 2000 met ca. 15% (tegenover het Brabants gemiddelde van 10,5% en de groei in het landelijk gebied van 5%).
grafiekbevolkingsgroei2000 2020bronprovnbr

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//