foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Continuering samenwerking regio Noordoost Brabant 2021-2024

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad - De samenwerking in de regio Noordoost-Brabant vindt plaats op basis van een met de 17 gemeenten en 2 waterschappen overeengekomen convenant. Dit convenant loopt af in 2020. In 2017 heeft een evaluatie (midtermreview) van de regionale samenwerking plaatsgevonden en in 2019 is gestart met het opstellen van een nieuwe regionale strategische agenda tot 2030. Het college van B&W heeft besloten de raad voor te stellen om de regionale samenwerking in Noordoost Brabant (RNOB) te continueren en hiervoor een aantal beslispunten aan de raad voor te leggen waaronder imstemming met een financiële bijdrage per inwoners voor de Stichting Agrifood Capital regio Noordoost-Brabant en een bijdrage voor Noordoost Brabant Werkt aan de strategische WERKagenda 'Op weg naar 2030'. U leest er hieronder meer over, alsook over wat de Samenwerkingsregio Noordoost-Brabant bewerkstelligt en de besluiten die door de gemeenteraad bekrachtigd moeten worden.

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de regionale samenwerking in Noordoost Brabant te continueren en hiervoor onderstaande beslispunten aan de raad voor te leggen:
1. Regio Noordoost Brabant
a. vaststellen van de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030' van Regio Noordoost Brabant
b. kennisnemen van het basisdocument voor de samenwerkingsafspraken van Regio Noordoost Brabant
c. instemmen met het verlengen van de samenwerking op basis van het convenant 'regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024'
2. Stichting AgriFood Capital
a. kennisnemen van de nieuwe Strategische Agenda van de Stichting AgriFood Capital
3. instemmen met een financiële bijdrage van €3,00 per inwoner per jaar voor Regio Noordoost Brabant voor de periode 2021 tot en met 2024, waarvan in beginsel €1,44 per inwoner per jaar aan AgriFood Capital BV wordt toebedeeld
4. Noordoost Brabant Werkt
a. kennisnemen van de strategische WERKagenda 'Op weg naar 2030' van Noordoost Brabant Werkt
b. instemmen met een financiële bijdrage van € 1,00 per inwoner per jaar aan de strategische WERKagenda 'Op weg naar 2030' van Noordoost Brabant Werkt

Informatie over RNOB
Er zijn uitdagingen die te groot zijn om als gemeente of waterschap alleen aan te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze grenzen overschrijden, te ingewikkeld zijn of te duur zijn. Die opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak. Regio Noordoost Brabant is daarvoor het platform.
Door samen te werken, staan de gemeenten en waterschappen sterker: als de regio, maar ook als gemeente of waterschap. Als regio lobbyen we ook bij de provincie, het rijk en Europa om onze ambities waar te maken. Concreet werken we aan de volgende thema's en ambities:
• Economie: Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven
• Ruimte en mobiliteit: Een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen
• Voedsel en gezondheid: Gezond eten en minder verspilling
• Klimaat: Klimaatbestendig wonen en ondernemen in 2030
• Energie: Energieneutraal wonen en ondernemen in 2050
• Transitie landbouw: Een emissiearme veehouderij in 2025

Een sterke en veerkrachtige regio vraagt om samenwerken
Daarom werkt Regio Noordoost Brabant samen met andere regionale samenwerkingverbanden aan de maatschappelijke opgaven en economische ontwikkeling van de regio. Elke organisatie draagt bij aan de toekomst van Noordoost-Brabant vanuit haar eigen rol:
Regio Noordoost-Brabant: de overheidssamenwerking met focus op duurzame leefomgeving, vestigingsklimaat en bereikbaarheid
AgriFood Capital BV: de economische ontwikkelingsmaatschappij gericht op een sterke agrifoodregio
Noordoost Brabant Werkt: de regionale arbeidsmarktssamenwerking voor de ontwikkeling van een veerkrachtige arbeidsmarkt
OndernemersLift+: het regionale ondernemerschapsprogramma voor startende en groeiende bedrijven
samenwerkingregionoordoostbrabant
gemeentemeierijstadlogo 26112019

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//