foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuwe werkwijze buitendienst Meierijstad

logo MeierijstadMeierijstad - Gemeente Meierijstad gaat de werkzaamheden in de openbare ruimte vanaf het voorjaar 2020 uitvoeren vanuit twee gemeentewerven. De buitendienst maakt dan geen gebruik meer van de uitvalsbasis aan de Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode. Alle medewerkers gaan voortaan werken vanuit de werf voor 'groen' in Schijndel of 'grijs' in Veghel. Voor inwoners verandert er niets, de milieustraat in Sint-Oedenrode blijft gewoon open. De verhuizingen vloeien voort uit de samenvoeging van de buitendiensten van de drie voormalige gemeenten. Waar alle andere afdelingen sinds de fusie al samengingen, doorliep de buitendienst vanaf 2017 een eigen ontwikkeltraject.

Wethouder Harry van Rooijen geeft aan dat de werkzaamheden van de buitendienst de afgelopen jaren veranderd zijn: "Het accent ligt op gepland beheer en onderhoud van bomen, speelvoorzieningen, plaagdierenbestrijding, afvalcontainerservice, bebording en evenementenondersteuning en op afhandelen van meldingen die binnenkomen (bijv. via de MijnGemeente app).

Daarbij past een breed inzetbare en flexibeler buitendienst, een dienst die in staat is de buitenruimte zodanig te onderhouden dat inwoners en medewerkers trots zijn op Meierijstad."
Vanuit die missie zijn takenpakket, formatieplan en huisvestingsplan opnieuw ingericht.


Groen en grijs apart
Grofweg is het werk van de buitendienst onder te verdelen in 'groen' en 'grijs'. Groen is onder andere het onderhoud van de bomen, speelvoorzieningen, begraafplaatsen en aanpakken van plaagdieren. De categorie grijs bevat werkzaamheden aan wegen, paden, gladheidsbestrijding, bebordingen etc. De werf in Schijndel wordt de uitvalsbasis voor groen, die in Veghel voor grijs. Personeel, materiaal en materieel kunnen dan flexibeler en efficiënter ingezet worden. Nieuwe werkwijzen komen gemakkelijker tot stand en kennis en vakmanschap zijn sneller gedeeld. De wethouder benadrukt dat de verhuizing en andere aanpassingen geen enkel effect hebben op de service- en onderhoudsniveaus of dienstverlening in Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel en Olland. "Behalve dan dat we een positief effect verwachten in heel Meierijstad, omdat we nog beter toegerust zijn om maatwerk te bieden", aldus de wethouder. De werf aan de Eerschotsestraat was ongeschikt voor de beoogde transformatie van de buitendienst. De locatie en de voorzieningen zijn te klein om de 'grijze' of 'groene werf te huisvesten. En de aanrijtijden naar de gebiedsdelen met de meeste meldingen of storingen zouden te lang worden.

Financieel voordeel
Afstoten van één werf betekent ook een structurele kostenbesparing op exploitatie, onderhoud en beheer van het vastgoed. De werf aan de Eerschotsestraat is circa 3000 m2 groot en is gelegen in een woongebied. Op dit moment is nog niet precies duidelijk welke nieuwe invulling het perceel in de toekomst krijgt. De locatie maakt onderdeel uit van de Gebiedsvisie Dommelvallei/Eerschotsestraat en biedt kansen voor woningbouw.

logo Meierijstad

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//