foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Langdurige leerlingenprognose voor primair en voortgezet onderwijs

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad – Vanwege de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting en de daaraan gekoppelde planning voor huisvestingsvoorzieningen voor onderwijs is in de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Meierijstad 2018' vastgelegd dat de gemeente iedere twee jaar in samenspraak met de schoolbesturen een leerlingenprognose laat opstellen. Een prognose is immers een criterium of instrument op basis waarvan de noodzaak van een huisvestingsvoorziening dient te worden vastgesteld. In dat kader wordt een prognose dan ook gebruikt bij het aanvragen van onderwijshuisvestingsvoorzieningen.

Op de schaal van Meierijstad laat de prognose voor het basisonderwijs de komende twintig jaar een kleine stijging (4%) van het leerlingenaantal zien, die vooral als gevolg van de woningbouwontwikkeling op het conto van de kern Veghel komt. Ook het (voortgezet) speciaal onderwijs laat een stijging zien (25%), terwijl het voortgezet onderwijs de komende twintig jaar met 13% daalt.


Het college heeft onlangs besloten de 'Leerlingenprognose Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) 2019-2039' vast te stellen en als input of uitgangspunt te hanteren voor het te actualiseren Integraal Huisvestingsplan 2021-2036.
gemeentemeierijstadlogo 26112019

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//