foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Samen werken aan een schone en gezonde regio

logo MeierijstadMeierijstad - Het Rijk vraagt de regio’s om uiterlijk 1 juni 2020 een concept bod in het kader van de RES in te dienen. Hier is de afgelopen periode als regio aan gewerkt. In het concept bod is opgenomen hoeveel schone energie we als regio gaan opwekken om daarmee aan de toekomstige elektriciteits- en warmtevraag te kunnen voldoen. Het is een regionale opgave, waarbij gekozen wordt voor een lokale resultaatverplichting per gemeente. Noordoost-Brabant draagt 4,3% bij (1,5 TWh) aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord. De Regionale Energiestrategie (RES) Vanuit het Nationaal Klimaatakkoord heeft het Rijk aan 30 regio’s in Nederland gevraagd een bod te doen hoe en waar ze energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken.


Regio’s stellen hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) op. De RES geeft antwoord op de vraag van het Rijk aan de regio: hoe gaat de regio vormgeven aan de taakstelling van 49% CO2 reductie uit de landelijke doelstellingen.

Besparen en opwekken van duurzame energie
Het leven op aarde verandert. We zijn met meer mensen, wonen op meer plekken, er is minder regenwoud, meer stikstof en de oceanen worden steeds zuurder. De temperatuur op aarde blijft stijgen. Met de RES werken we in Noordoost-Brabant samen aan een schone en gezonde regio waarin het prettig leven, wonen en werken is. Met nieuwe economische en sociale kansen.
De RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de besparing van energie, de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde energie- infrastructuur. De RES heeft een horizon van 2030 met een lange termijn doorkijk naar 2050.

Besluitvorming en vervolg
Vanaf maart wordt de concept-RES behandeld in de dagelijks besturen en gemeenteraden binnen de regio. Daarna gaan we met elkaar het concept verder uitwerken tot een definitief bod, de RES 1.0. Deze moet op 1 maart 2021 bij het Rijk ingediend zijn. Elke twee jaar wordt de RES gemonitord en geactualiseerd, waarmee we gezamenlijk blijven reageren op veranderingen en technologische ontwikkelingen. 

logo Meierijstad

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//