foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Goed nieuws over de grondwaterstand

Waterschap Aa en Maas 2017's-Hertogenbosch - Waterschap Aa en Maas die als beheersgebied grotendeels heel het grondgebied van Schijndel verzorgt zet stuwen op de normale hoogte, alleen peilen Maashorst blijven hoog, dat maakte het waterschap onlangs bekend. De grondwaterstanden zijn in vrijwel het gehele werkgebied van Waterschap Aa en Maas hersteld. Daarom heeft het dagelijks bestuur besloten om normale stuwstanden te gaan hanteren. De stuwen stonden sinds de herfst van 2018 continu extreem hoog. Door de regenval van de afgelopen maanden, meer dan gemiddeld in een winterperiode, zijn de grondwaterstanden hersteld van een lange periode met extreme droogte waar we in 2018 en 2019 mee geconfronteerd werden. Goed nieuws dus voor de boeren en anderen die hun land of tuin steeds drassiger zagen worden.

Stuwen op normaal niveau
De stuwen worden geleidelijk aan op normaal niveau gezet, te beginnen in de lage en natte delen van het werkgebied. Bij normaal peilbeheer hoort laag of hoog stuwen binnen een vastgestelde marge. Waar het water in de sloot hoog opgestuwd kan worden doet het waterschap dat, alleen als het echt nodig is wordt er water afgevoerd. Zo speelt het waterschap in op een mogelijk nieuwe periode met extreme droogte.

Peilen Maashorst blijven hoog

Alleen voor de Maashorst heeft het dagelijks bestuur van Aa en Maas besloten de huidige stuwstanden ongewijzigd te laten. Dat betekent dat de stuwen daar voorlopig nog op het maximale niveau blijven staan. Dit gebeurt in nauw overleg met agrariërs in het gebied en natuurverenigingen. "We houden de stuwen in de Maashorst voorlopig nog hoog om dit gebied zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventuele droge zomer", aldus dijkgraaf Lambert Verheijen. "We zien ook dat de grondwaterstanden in dit kwetsbare natuurgebied nog niet geheel hersteld zijn. Al begint het de goede kant op te gaan. We vragen aan de perceeleigenaren langs een waterloop in de Maashorst om nog even vol te houden de hogere peilen te accepteren."
Waterschap Aa en Maas 2017 

Hart

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//