foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ouderenbond KBO bezorgd om ouderen

LogoKBOSchijndel / Regio - KBO-Brabant: "senioren hebben het moeilijk in de coronacrisis, laten we een paar zorgen wegnemen" KBO-Brabant maakt zich, als grootste seniorenvereniging van Brabant, ernstig zorgen over de ouderen in de provincie. Vooral natuurlijk over de   lichamelijke gezondheid en het geestelijk welzijn van iedereen in deze kwetsbare en nu al zwaar getroffen groep. Bij een aantal concrete vraagstukken, zoals de rijbewijsverlenging, de eigen bijdrage Wlz (Wet langdurige zorg) en de belastingaangifte, vraagt KBO-Brabant aan de Rijksoverheid om praktische oplossingen. 

Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant: "Mensen zijn ernstig bezorgd over hun naasten, de eigen gezondheid, vereenzaming en praktische zaken zoals de dagelijkse boodschappen. Deze zorgen zijn al ingrijpend genoeg. KBO-Brabant signaleert dat de coronacrisis inmiddels leidt tot extra problemen; vertraging bij de verlenging van het rijbewijs, problemen bij de belastingaangiften, afname van het zorgaanbod terwijl de zorgkosten gewoon doorlopen. Vandaag vragen wij verschillende ministeries om oplossingen. We hopen hiermee zoveel mogelijk concrete problemen weg te nemen. Het is zo al zwaar genoeg voor iedereen." KBO-Brabant vraagt aandacht voor het volgende.

Vertraging verlengen rijbewijs 
Het verlengen van het rijbewijs wordt sterk vertraagd. Keuringsartsen en specialisten cancelen vanwege de gevaren van de coronavirus terecht de afspraken met kandidaten. Logisch gevolg is dat de aanvragers niet binnen de gestelde termijnen kunnen voldoen aan de eisen die het CBR stelt voor verlenging. Daarmee komt ook de toegezegde administratieve verlenging te vervallen. Dan kunnen zij dus ook niet meer tijdelijk met het verlopen rijbewijs doorrijden in Nederland. Daarbovenop is het advies van het RIVM om als senior het Openbaar Vervoer te vermijden. Het CBR geeft aan niets te kunnen doen, gaat uit van overmacht en adviseert om zodra het weer kan een nieuwe afspraak te maken.

KBO-Brabant signaleert dat de mobiliteit en daarmee de zelfredzaamheid van senioren zwaar hieronder te lijden heeft. Aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt gevraagd om waar mogelijk realistische souplesse in het proces op te nemen, zonder dat de veiligheid in het geding is. Wellicht een telefonisch of digitaal consult, of versoepeling van de termijnen van inzending van rapportages van medici, zodat bij senioren niet door overmacht de 75-plus regeling wordt stopgezet.

Eigen bijdrage Wet langdurige zorg
Voor hulp in de thuissituatie op basis van de Wet langdurige zorg wordt een eigen bijdrage betaald, afhankelijk van inkomen en vermogen. Dat bedrag kan fors oplopen. Vanwege de coronacrisis kan in de bijbehorende hulp vaak niet worden voorzien. De huishoudelijke hulp valt uit, de dagbesteding is gesloten. KBO-Brabant stelt aan het ministerie van VWS voor om mensen in deze situatie te compenseren, zoals dat ook gebeurt met ouders die hun kinderen niet naar de kinderopvang kunnen brengen. Dat zou een eenvoudige regeling moeten zijn, zoals bijvoorbeeld een vast percentage voor elke dag waarop geen gebruik gemaakt kan worden van de hulp.

Belastingaangifte
De aangifte Inkomstenbelasting 2019 moet voor 1 mei 2020 worden ingediend. Normaal komen de ca. 550 belasting-invulhulpen van KBO-Brabant in maart en april bij mensen thuis om de aangiften in orde te maken. Voor veel van deze mensen kan uitstel worden gevraagd tot 1 september 2020. Daarvoor moet wel het Burgerservicenummer bekend zijn. Maar de meeste kwetsbare ouderen willen deze gegevens niet via de telefoon geven. En terecht. De belasting-invulhulp kan in dat geval geen uitstel aanvragen. 

Daarnaast laat een groot aantal ouderen hun aangifte invullen tijdens inloopbijeenkomsten van bijvoorbeeld de lokale KBO of in de bibliotheek. Deze mensen kunnen al helemaal niet geholpen worden bij het vragen van uitstel. KBO-Brabant stelt daarom aan het ministerie van Financiën een generiek uitstel voor tot het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting 2019 tot minimaal 1 oktober 2020. De financieel kwetsbare ouderen én de invullers krijgen hiermee zekerheid en de rust dat alles goed komt.
LogoKBO

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//