foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Motie onderzoek naar aantal coronabesmettngen in Meierijstad

Meierijstad jan2017Meierijstad - Onderzoek naar het hoge aantal coronabesmettingen in Meierijstad. Meierijstad staat op de vierde plaats van gemeenten met het meeste aantal coronabesmettingen. En daarbij tonen cijfers aan dat het coronavirus bovengemiddeld hard toe lijkt te slaan in Oost-Brabant. Zowel wat betreft aantal besmettingen als wat betreft gezondheidseffecten. Er doen nu al berichten op, dat er mogelijk een relatie is met de luchtkwaliteit, het aantal luchtwegklachten en het aantal coronabesmettingen. SP Meierijstad vindt dat de gemeente een gedeelde verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de gezondheid van haar inwoners. Het coronavirus heeft immers een grote maatschappelijke impact op de samenleving. De fractie van SP Meierijstad gaat samen met D'66 een motie indienen.

De fractie van SP Meierijstad gaat samen met D'66, via een motie het college op de raadsvergadering van 7 mei verzoeken om:
Al het nodige in het werk te stellen om eventueel eigenstandig, maar bij voorkeur in samenwerking met andere gemeenten en andere relevante partijen, op korte termijn een onderzoek uit te laten voeren naar de oorzaken van het hoge aantal coronabesmettingen in Meierijstad.
Hierin tevens onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van de coronabesmettingen en de invloed van luchtkwaliteit en reeds aanwezige luchtwegklachten hierop.
en de raad hierover voor 1 juli 2020 te informeren over de voortgang.
SP en D'66 hebben alle andere politieke partijen verzocht, om er samen een raadsbrede motie van te maken. Dit zou dan een krachtig signaal afgeven richting onze bevolking.

Zie ook: https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2020/04/onderzoek-naar-het-hoge-aantal-coronabesmettingen-in-meierijstad

Meierijstad jan2017 

Lacros

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//