foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lintjesregen Meierijstad

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad - Burgemeester Kees van Rooij heeft 24 inwoners van de gemeente Meierijstad gebeld met de mededeling dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in de Orde van Oranje Nassau. Tien dames en veertien heren (waaronder twee echtparen) mogen zich voortaan scharen onder de gelederen van hen die reeds Koninklijk gedecoreerd zijn. Alle decorandi zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Later dit jaar worden de bijbehorende versierselen opgespeld tijdens een officiële ceremonie. Er zijn dit keer geen decorandi uit Schijndel benoemd. Onder 'lees meer' vindt u namen van inwoners uit andere kernen van Meierijstad.

De heer W.H.J.M. (Will) Barten (1957) Erp
• 1997 – heden: vrijwilliger Parochie Sint Servatius Erp. Decorandus is op verschillende manieren actief binnen de parochie. Zo is hij betrokken bij de MOV (Missie, Ontwikkeling
en Vrede), is hij al 20 jaar betrokken bij de woord en communiediensten van de Erpse parochie, bespeelt hij tijdens diensten en vieringen het orgel en zamelt hij voor de Stichting
Pacea Domnului goederen in die naar Mali of Roemenië verstuurd worden.
• 2007 - heden: vrijwilliger bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) regio Uden-Veghel. Als vrijwilliger is meneer 5 weken gedurende één nacht per week beschikbaar om
te waken bij stervende mensen.

Mevrouw M.N.H. (Maria) van den Berg (1954) – De Koning en de heer P.W.J. (Pieter) van den Berg (1952) Mariaheide
Dit echtpaar is binnen Mariaheide zeer actief en zij verrichten hun vrijwilligerswerk grotendeels op dezelfde plaatsen en gedurende dezelfde periodes.
• 1978 – heden: vrijwilliger dorpshuis D’n Brak: zij zijn allebei zeer gewaardeerde vrijwilligers en verrichten beiden allerlei werkzaamheden zoals de rol van gastheer en gastvrouw, het doen van onderhoud, allerlei klussen, mede opbouwen van evenementen et cetera et cetera.
• 1995 – heden: vrijwilliger bij Carnavalsvereniging de Heikrikkels: in 1995 zijn meneer en mevrouw Prins en Prinses geweest en vanaf het jaar daarna zetten zij zich beiden veelvuldig in de voor de vereniging. Zo is meneer onder andere 5 jaar voorzitter geweest. Meneer en mevrouw coördineren inmiddels al bijna 20 jaar het ziekenbezoek en ook de organisatie van het 55+bal is bij hen in goede handen.
• Meneer en mevrouw Van den Berg hebben in 1996 na het overlijden van hun zus en zwager, zonder te twijfelen de drie kinderen liefdevol opgenomen in hun gezin. Nu bijna 25 jaar later, is het contact nog steeds heel hecht en wordt lief en leed nog altijd samen als een groot gezin gedeeld.

Mevrouw M.M. (Marijke) Blaauwhof - van Hellenberg Hubar (1935) Veghel
• 1990 - 2006: vrijwilliger bij Klooster Zijtaart. Tot 2006 was het klooster in gebruik door de zusters Franciscanessen. Mevrouw wandelde met de zusters, maakte een praatje met hen en gaf iedere zuster veel persoonlijke aandacht.
• 2000 – heden; wat bijzonder is aan mevrouw is dat zij aan iedereen die dat nodig heeft extr aandacht geeft door middel van een praatje of door dingen voor anderen die daartoe niet in staat zijn te organiseren. Ook is zij al vele jaren mantelzorger voor een goede vriendin van haar.
• 2007 - heden: wekelijkse organisatie en verzorgen van dansenlessen voor senioren in Wijkgebouw Den Blok
• 2011 – 2018: vrijwilliger bij Stichting Jazz in Foodtown en River Aa Events
• 2017 – heden: aandacht voor geluk heeft het Pieter Brueghel Huis hoog in het vaandel staan. Mevrouw Blaauwhof verzorgt voor de gebruikers van het Pieter Brueghel Huis wekelijkse lessen ‘Bewegen op muziek’.

Mevrouw G.F.M. (Gerdien) van den Brand – Brekelmans (1952) Sint-Oedenrode
• 1992 – 2001: bestuurslid/vrijwilliger bij de Stichting Roois Kultuur Kontakt. Betrokkene heeft mede het literair café opgericht en is als coördinator van de werkgroep Literatuur tevens lid van het Cultureel Platform Sint-Oedenrode
• 2000 – heden: bestuurslid van de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid. Betrokkene maakt de collectie toegankelijk d.m.v. digitalisering van de collectie foto's, boeken en voorwerpen. Daarnaast zet decoranda onderwijsprojecten op voor basisschoolleerlingen.
• 2000 – heden: secretaris van de Sint-Paulusgasthuisjes, waar de VVV en het Museum van Brabantse Mutsen en Poffers gevestigd zijn. Decoranda fungeert als beheerder van het pand. Daarnaast organiseert zij tentoonstellingen, zette zij zich in voor de aanstelling van een conservator van de collectie en onderhoudt zij de samenwerking met de VVV.
• 2014 – heden: bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Knoptoren te Sint-Oedenrode.
Betrokkene maakt deel uit van de activiteitencommissie. Zij heeft zich mede ingezet voor het boek "De Knoptoren: een icoon van Sint-Oedenrode in kunst en geschiedenis". Voorts verzorgt decoranda de PR en de website.

De heer H.P. (Harrie) Dielissen (1938) Veghel
• 2004 – heden: meneer vervult bij twee verschillende verzorgingstehuizen (BrabantZorg, locatie Sint Jan Uden en BrabantZorg, locatie Watersteeg Veghel) de rol van vrijwilliger. Bij beide verzorgingstehuizen is hij iedere week gedurende vele uren actief. Werkzaamheden die hij onder andere verricht: begeleiden van de wekelijkse wandelgroep, onderhoud van de tuin, begeleiding van individuele cliënten, het begeleiden van cliënten naar het restaurant voor de maaltijd, het doen van kaartspellen met cliënten.

De heer F. (Fetullah) Evlek (1948) Veghel
• Jaren 70 twintigste eeuw: medeoprichter Turkse Comité Veghel en actief rondom verzorging van taallessen voor Turkse kinderen.
• 1980 – heden: medeoprichter, voorzitter, vrijwilliger Stichting Selimiye Moskee Veghel. Meneer heeft aan de wieg gestaan van de Turkse moskee in Veghel en heeft vele jaren de rol van voorzitter verzorgd. Ook was en is hij actief rondom de organisatie van activiteiten (bijvoorbeeld braderieën) voor de Turkse gemeenschap en het verzorgen van open dagen voor belangstellenden en de begeleiding van de vrouwenraad.
• 1981 – heden: mantelzorger.

De heer J.W.M. (Hans) van Gemert (1945) Erp
• 2000 – heden: vrijwilliger Heemkundekring Erthepe. Meneer is 13 jaar actief geweest als bestuurslid (2000-2009: secretaris en 2009-2013: penningmeester) en al 20 jaar coördinator van de werkgroep Genealogie. In 2007 was hij betrokken bij de inrichting van het huidige heemhuis en vanaf 2013 heeft hij meegewerkt aan het inventariseren van het parochiearchief van Erp en Boerdonk.
• 2003 – heden: buurtbuschauffeur bij Buurtbusvereniging Keldonk. Iedere week rijdt meneer een vaste route.
• 2005 – heden: Vrijwilliger bij het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde. Meneer vertegenwoordigt het gilde bestuurlijk in plaatselijke, regionale en landelijke activiteiten. Hij is betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse gildedag en sponsorwerving.
• 2013 – heden: vrijwilliger binnen de commissie onderhoud De Bolle Akker (complex voormalig MOB-complex Erp wat door drie verenigingen gebruik wordt). Meneer is actief in het onderhoud van de accommodatie (binnen en buitenterrein)

De heer J.A.M. (Hans) van Gastel (1957) Nijnsel
• 1984 - heden: bestuurder/vrijwilliger bij de N.C.B. afdeling Nijnsel; later de ZLTO Dommelland en thans de ZLTO De Meierij. Tevens was hij voorzitter van de vakgroep rundveehouderij.
• 2000 – heden: bestuurder/vrijwilliger bij Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud. Deze vereniging zet zich in voor het natuurbeheer en de leefbaarheid van het gebied Het
Groene Woud. Decorandus is medeoprichter van deze vereniging. Ook vervult hij de functie van secretaris (tot 2010) en penningmeester.
• 2003 – heden: vrijwilliger bij Stichting Topaze (specialistische jeugdzorgaanbieder). Decorandus laat jongeren, die op meerdere leefgebieden vastlopen, op zijn boerderij wonen en werken via een ervaringsleer-project.
• 2008 – heden: bestuurslid/vrijwilliger bij Stichting Het Roois Landschap. Decorandus stimuleert zijn collega-agrariërs om deel te nemen aan allerlei landelijke- en regionale regelingen om meer natuur in het agrarisch bedrijf onder te brengen.
• 2010 – 2018: Lid ledenraad Rabobank Hart van de Meierij.

Mevrouw J.L.J. (Anny) van de Graaf (1949) Veghel
• 1993 – heden: vrijwilliger BrabantZorg, locatie Joachim & Anna. Decoranda is al ruim 25 jaar actief binnen Joachim & Anna. Zij zet zich onder andere meerdere keren per week in rondom het serveren van maaltijden en vervult dan ook de rol van gastdame. Ook andere taken waren en zijn bij haar in goede handen.
• 2004 – heden: Vrijwilliger bij Fioretti College Veghel. Mevrouw is al ruim 15 jaar vrijwilliger in de kantine van het Fioretti. Ook begeleidt ze leerlingen in de keuken, verricht schoonmaakwerkzaamheden en is actief tijdens bijvoorbeeld open dagen en ouderavonden.

De heer M.A. (Mari) van Helvoort (1948) Zijtaart
• 1987 – heden: vrijwilliger bij VOW Zijtaart. Meneer heeft op velerlei wijze zijn steentje bijgedragen aan VOW, zo was hij onder andere 13 jaar leider/trainer geweest van verschillende jeugdteams, 25 jaar, draaide hij 12 de zaterdagsdiensten, hij heeft jarenlang de shirts gewassen van alle teams, 20 jaar leider en assistent grensrechter van het derde seniorenteam et cetera.
• 2012 – heden: Vrijwilliger bij Fioretti College. Decorandus is bij het Fioretti onder andere actief als klusjesman, conciërge en in het vervoer voor leerlingen.

De heer M.H. (Mies) Jonkers (1934) Veghel
• 1969 – heden: vrijwilliger bij Sint Nicolaas Comité Veghel: decorandus is al sinds 1969 voorzitter van het comité en organiseert met het bestuur en andere vrijwilligers al vele jaren de jaarlijkse intocht. Ook is hij hiervoor in contact met gemeente en politie, hij organiseert het jaarlijkse inpakken van 5500 snoepzakken en is betrokken bij de sponsoring en sponsorwerving.
• 1982 – 1989: Voorzitter Lichamelijk Gehandicapten Sport Vereniging / Gehandicapten Sportvereniging Veghel
• 1988 – 2012: Vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Kuussegatters, oprichter van de OPA's
• 2012 – heden: mantelzorger
• 2013 – heden: Bestuurslid Stichting Vrienden van AAtrium. Deze stichting zet zich in voor de cliënten van zorgcentrum AAtrium door extra voorzieningen en activiteiten voor de cliënten te financieren. Als bestuurslid draagt decorandus hier zijn steentje aan bij.

De heer F.L.H. (Frans) Kuijpers (1955) en Mevrouw H.J.M. (Ria) Kuijpers-Verbruggen (1957) Keldonk
Dit echtpaar is binnen Keldonk zeer actief. Zij verrichten divers vrijwilligerswerk.
• Vrijwilligers Judovereniging De Jigoro’s. Meneer is sinds 1974 tot en met heden actief bij de Judovereniging. Hij is er onder andere bestuuslid (secretaris en jarenlang voorzitter) en trainer. Mevrouw is van 1981 tot en met 2015 onder andere actief geweest rondom de organisatie van de jaarmarkt.
• 1999 – heden: vrijwilligers bij Geloofsgemeenschap Heilige Antonius van Padua. Beiden zijn betrokken bij de fondsenwerving voor de restauratie van de kerk en op dit moment vervullen ze allebei de rol van acoliet.

Mevrouw Kuijpers:
• 1999 – heden: mevrouw is bestuurslid van Dorpsraad Keldonk. Een van haar aandachtsterreinen ligt op het gebied van wonen en bouwen. Zij is daarnaast belast met het ‘lief en leed’ in Keldonk en zorgt dat er gepaste aandacht is bij gebeurtenissen die
mensen raken. Tot slot is zij betrokken bij het vullen van het Keldonks Archief zodat de geschiedenis van het dorp bewaard blijft.
• 2006 – heden: vrijwilliger bij Korenmolen de Hoop. Mevrouw is onder andere betrokken bij de geldinzameling voor de restauratie en instandhouding van de Keldonkse molen.

Meneer Kuijpers:
• 1999 – heden: voorzitter ZLTO Dorpscommissie Keldonk (organiseren van activiteiten voor de aangesloten leden).
• 2008 – 2012: bestuurslid werkgroep Keldonk 100. In 2012 bestond de parochie Keldonk 100 jaar en meneer heeft een grote bijdrage geleverd in de organisatie van verschillende festiviteiten.
• 2016 – heden: bestuurslid Stichting Attractief Keldonk. Het doel van de stichting is onder andere de leefbaarheid in een klein dorp als Keldonk te borgen. Als bestuurslid levert meneer daaraan een grote bijdrage door onder andere allerlei activiteiten te organiseren voor het dorp.

De heer M.W.M.M. (Matthieu) van den Manacker (1958) Veghel
• 2001 – 2007: voorzitter Ouderraad Openbare School de Uilenbrink
• 2006 – heden: Bestuurslid en vrijwilliger bij VMHC Geel-Zwart. Decorandus is een tweetal periodes bestuurslid geweest van de hockeyvereniging en was als bestuurslid verantwoordelijk voor de jeugdafdeling die door zijn inzet en betrokkenheid staat de als een huis. Hij is daarnaast betrokken bij de organisatie van jeugdtoernooien en spelletjesmiddagen. Decorandus stond ongeveer 9 jaar geleden aan de wieg van de oprichting van een G-team en mede dankzij hem is het G-hockey bij Geel-Zwart op de kaart gezet, op dit moment is hij ook nog begeleider van het G-team.

De heer J.A.J. (Jan) van de Oever (1949) Zijtaart
• 1971 – heden: vrijwilliger bij MC de Jagers. Meneer is in deze periode onder andere bestuurslid/penningmeester geweest en was en is betrokken bij de activiteiten van de motorclub.
• 1998 – heden: vrijwilliger bij Dorpshuis Zijtaart. Decorandus is in touw tijdens evenementen, vervult de rol van gastheer, verricht bardiensten en is daarnaast BHV’er.
• 2006 – heden: Vrijwilliger bij Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart. Meneer verricht vele klussen voor de vereniging en verleent hand- en spandiensten tijdens evenementen.
• 2009 – heden: Vrijwilliger bij het PEP-team en bij Duchenne Heroes. Duchenne Heroes zamelt geld in voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne. Dit gebeurt op verschillende manieren zoals bijvoorbeeld het rijden van een mountainbiketocht. Decorandus ondersteunt het team dat die tocht rijdt op alle mogelijke manieren. Ook verricht hij andere klussen en het geld dat hij daarmee verdient stort hij volledig aan Duchenne Heroes.
• 2013 – heden: Chauffeur Buurtbusvereniging Keldonk. Iedere week rijdt meneer zijn vaste route.

De heer P.H.N. (Piet) van de Sande (1947) Nijnsel
• 1965 – heden: vrijwilliger bij Muziekvereniging Meierijstad/Harmonie Nijnsel (v/h Fanfare Sint Antonius van Padua). Decorandus was o.a. verantwoordelijk voor het vervoer en de opslag van het slagwerk (incl. het klaarzetten van de instrumenten bij de wekelijkse repetitie). Verder was hij actief betrokken bij het organiseren van de uitwisselingen tussen de harmonie uit Nijnsel en de fanfare uit Olpe (Duitsland).
• 1985 – heden: vrijwilliger bij Parochie Heilige Oda (v/h de Parochie Sint Antonius van Padua). Decorandus was vele jaren actief als collectant tijdens de wekelijkse kerkdiensten. Sinds zijn pensionering vervult hij de functie van acoliet bij uitvaarten.
Voorts is hij coördinator en medewerker in de onderhoudsploeg van het kerkhof en verricht hij kleine onderhoudswerkzaamheden aan de kerk en de Antoniuskapel.
• 1985 – heden: vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Heikneuters te Nijnsel. Betrokkene was o.a. mede-initiatiefnemer van de jaarlijkse Bonte Avonden. Verder is hij medeorganisator van de vlooienmarkt en zorgt hij ervoor dat de “vlooien” worden opgehaald, uitgezocht en opgeknapt.
• 1990 – heden: vrijwilliger bij ontmoetingscentrum De Beckart te Nijnsel. Naast het verrichten van allerlei klusjes in en om De Beckart is decorandus ook actief – in allerlei functies – bij de evenementen die in het ontmoetingscentrum georganiseerd worden.
• 2007 – heden: vrijwilliger bij het Sint-Jorisgilde. Bij alle activiteiten die door het gilde georganiseerd worden, is decorandus aanwezig om hand- en spandiensten te verrichten.

Mevrouw C.C.M. (Toos) Sijbers - Cissen (1941) Sint-Oedenrode
• 1970 – 1985: vrijwilligster bij de Nijnselse Fanfare en carnavalsvereniging “De
Heikneuters”. Betrokkene was altijd in de weer met de naaimachine om prachtige kostuums te maken voor de muzikanten, de majorettes en de deelnemers aan de carnavalsoptocht. Daarnaast was ze actief betrokken bij de jaarlijkse Nijnselse Muziek -en feestweek en bij de kinderoptocht.
• 1985 – 1993: vrijwilligster bij en bestuurslid van de Parochie Sint-Antonius van Padua te
Nijnsel. Als lid van het kerkbestuur was decoranda betrokken bij de vele activiteiten, die naast de wekelijkse kerkdiensten, door de parochie georganiseerd werden.
Tevens was zij namens de parochie afgevaardigde in het schoolbestuur van de basisschool te Nijnsel.
• 1993 – 2013: coördinator van de werkgroep Muziek en Theater en vrijwilligster bij de
Stichting Roois Kultuur Kontakt. Voorts verrichtte zij nog allerlei hand- en spandiensten voor de andere werkgroepen, zoals voor de werkgroep tentoonstellingen. Verder was zij initiatiefnemer van het opzetten van een informatiebulletin voor de medevrijwilligers. Ook voor de productie van de voorstelling “Passiespel” van Loyd Webber in 2006 was ze volop in de weer. Mevrouw Sijbers ontwierp en maakte de kleding voor 100 toneelspelers en figuranten.
• 1994 – heden: begeleider bij het Seniorenzwemmen in zwembad De Neul te Sint-Oedenrode.
• 2001 – 2013: secretaris van de plaatselijke politieke Ouderenpartij (Sint-Oedenrode)
• 2011 – heden: mantelzorger

Mevrouw J.M.C. (Annelies) Stroeken-Baselmans (1946) Veghel
• 1980 – heden: Bestuurslid en veelzijdig vrijwilliger bij Toneel Vereniging Naat Piek. Decoranda heeft vele jaren zitting gehad in het bestuur (secretaris en vervanging voorzitter. Op dit moment is zij onder andere beschikbaar tijdens voorstellingen voor bijvoorbeeld kaartverkoop en ontvangst van gasten. Ook schrijft zij voor het clubblad en houdt ze zich bezig met de verwerving van (sponsor)gelden.
• 2003 – heden: Secretaris Tonproaters Akademie Dunne Klets Veghel. De Tonproaters Akademie zorgt ervoor dat er in Veghel tijdens de carnavalsperiode een goed en gevarieerd programma geboden wordt. Decoranda draagt hieraan als secretaris jaren haar steentje bij.
• 2010 – heden: Secretaris Lichamelijk Gehandicapten Sport Vereniging / Gehandicapten Sportvereniging. Ook voor de LGSV verzorgt mevrouw het volledige secretariaat. Ook de ledenadministratie en de organisatie van uitjes voor de leden zijn bij haar in goede handen.
• 2011 – heden: Secretarise van de Seniorenclub van Alucast. Na haar pensionering heeft mevrouw het secretariaat van deze seniorenclub op zich genomen.

Mevrouw P.W.S.M. (Nelleke) Thijssen (1948) Sint-Oedenrode
• 1996 – 2010: Coördinator en lid van de commissie Muziek en Theater bij het Roois Kultuur
Kontakt (RKK). Decoranda was o.a. medeorganisator van de TAM TAM muziekmiddag; was de verbindende kracht bij de grote manifestatie Proef de Wereld (ze schreef samen met jongeren een theaterstuk met dit thema) en was als regisseuse actief betrokken bij de productie van de voorstelling “Passiespel” van Loyd Webber in 2006.
• 2007 – 2014: medeoprichtster, bestuurslid en regisseuse bij theatergroep Oeck. Betrokkene bedacht nieuwe - en bewerkte bestaande theatervoorstellingen zoals bijv. de voorstelling “Goud”; ze verzorgde de randvoorwaarden; werkte de projecten uit; bouwde met behulp van enthousiaste vrijwilligers de decors; ze legde de locaties vast en ze verzorgde de kaartverkoop.
• 2008 – heden: Vrijwilligster bij Welzijn De Meierij. Wekelijks brengt decoranda mensen thuis een bezoek, die ondersteuning nodig hebben bij bijv. het boodschappen doen. Ook was zij een aantal jaren begeleidster van een taalgroep voor allochtone vrouwen en was ze “voorlezer” bij de Voorleesexpress. Een initiatief waarbij een “voorlezer” voorleest bij gezinnen met kind/kinderen met een taalachterstand.
• 2016 – heden: Vrijwilligster bij Senior Rooi. Betrokkene is lid van de werkgroepen
“Nieuwe wegen in Zorg en Welzijn” en “Zomeractiviteiten”. Ze is medeorganisator van diverse projecten waaronder bijvoorbeeld het project “De Roze Loper” en “Heel Rooi Bakt”.

De heer G.G.M. (Frits) van den Tillaart (1945) Erp
• 1979 – heden: Bestuurslid en vrijwilliger bij RKVV Erp. Meneer is 10 jaar penningmeester geweest, hij is wedstrijdsecretaris geweest en verzorgde EHBO-lessen. Momenteel is meneer onder andere in de weer als materialen- en klusjesman.
• 1985 – heden: Bestuurslid/Vrijwilliger bij EHBO Erp. 17 Jaar lang heeft meneer binnen de vereniging een bestuursfunctie vervuld, verder verzorgt hij kaderinstructies en is hij als EHBO’er present bij evenementen.
• 2010 – 2019: bestuurslid KBO Erp-Keldonk-Boerdonk. Gedurende deze 9 jaar heeft meneer zitting gehad in het bestuur. Ook was hij onder meer actief als webmaster en bij de organisatie van allerlei activiteiten en de totstandkoming van informatiebrochures.
• 2012 – heden: Bestuurslid Dorpsraad Erp met de focus op het beleidsveld cultuur, welzijn en ouderen.

Mevrouw M.A. (Marietje) Verkuijlen (1936) Erp
• 1997 – heden: Vrijwilliger bij WoonZorgpark Simeonshof. Mevrouw ondersteunt al vele jaren de professionele zorg op allerlei verschillende manieren. Zij helpt bij activiteiten die georganiseerd worden, wandelt met bewoners, vervult de rol van gastrouw et cetera.
• 1999 – heden: Penningmeester Kaveolakoor.
• 2017 – heden: Mantelzorger.

De heer I.J.M. (Ies) van de Vossenberg (1956) Keldonk
• 1975 – heden: Vrijwilliger bij RKVV Keldonk. Decorandus heeft in deze periode verschillende vrijwilligersfuncties vervuld: leider van zowel jeugdelftallen als seniorenelftallen en trainer dameselftal. Van 1987 tot 2003 bestuurslid en van 1989 tot 2003 wedstrijdsecretaris. Ook heeft hij bijna 25 jaar wedstrijden gefloten.
• 1981 – 2017: Vrijwilliger bij Carnavalsverenging de Paplippels. Meneer heeft onder andere hand- en spandiensten verleend aan de jaarlijkse pronkzittingen, hij was van de optochtcommissie en vervulde onder andere de van spreekstalmeester bij buitendorpse recepties.
• 2016 – heden: Vrijwilliger bij KBO Erp Keldonk Boerdonk. Het vrijwilligerswerk bij de KBO combineert meneer met mantelzorg die hij voor iemand verricht

Mevrouw C.T. (Toos) van de Wetering-Van de Waardenburg (1954) Boerdonk
• 1997 – 2014: Vrijwilliger bij Sint Nicolaasschool (overblijfmoeder en voorzitter Oudervereniging).
• 2003 – 2015: Vrijwilliger bij de Katholieke Vrouwen Organisatie Boerdonk. Decoranda was gedurende de periode 2003 tot en met 2013 voorzitter van de KVO. Ook was ze actief rondom de organisatie van het jaarprogramma en de organisatie van activiteiten voor de leden. Van 2011 tot en met 2015 was zij afgevaardigde van het kringbestuur en in die hoedanigheid vertegenwoordigde zij de KVO in andere overlegstructuren.
• 2012 – heden: Vrijwilliger bij de Parochie Sint Servatius Boerdonk. Decoranda verzorgt als vrijwilliger woord- en communiediensten.
• 2013 – heden: Voorzitter Goede Doelen Week Boerdonk. Ook in Boerdonk wordt er voor diverse landelijke goede doelen in één week gecollecteerd. Als voorzitter van de Goede Doelen Week Boerdonk zorgt zij er samen met de vrijwilligers voor dat het gehele traject (van voorbereiding tot en met financiële afwikkeling) goed georganiseerd wordt. .
• 2014 – heden: vrijwilliger bij Zorg om het Dorp. Zorg om het Dorp is opgericht om de leefbaarheid in Boerdonk te behouden. Als vrijwilliger is decoranda vooral betrokken bij de ‘dorpsauto’: zij regelt voor mensen met een vervoersvraag een chauffeur en de financiën.
• 2015 – heden: Bestuurslid bij de KBO Erp-Keldonk-Boerdonk. Naast haar rol als bestuurslid is zij ook organisator en coördinator van diverse activiteiten, evenementen en themadagen.
 gemeentemeierijstadlogo 26112019

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//