foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Financiële nieuwsflits over Energie Coöperatie Meierijstad

Meierijstad jan2017Meierijstad - Op 18 maart 2020 zou in Eerde de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Energie Coöperatie Meierijstad U.A. (ECM) plaatsvinden. Helaas gooit het Coranavirus op vele fronten het maatschappelijk leven volledig op zijn kop en heeft ook het bestuur van ECM besloten de ALV tot nader order uit te stellen.
Het is natuurlijk wel van belang dat ze niet stil blijven staan. Daarom hebben ze als bestuur bedacht om alle leden stapsgewijs te informeren over hetgeen de coöperatie in 2019 heeft bereikt en waar ze in 2020 langzaam naartoe willen werken. Twee weken geleden hebben de leden een overzicht over hetgeen is bereikt door de verschillende werkgroepen mogen lezen. Nu gaan ze verder met het financiële jaaroverzicht van 2019. Dit overzicht ziet u onder 'lees meer'.

ONTVANGSTEN
Ledenaantal
In totaal hebben ze in 2019 € 1.940,00 aan ledenbijdrage geïncasseerd. Wat neer komt op een leden aantal van 194 leden.

Subsidie
In 2019 hebben zij van de Gemeente Meierijstad een subsidie ontvangen van € 7.500,00 uit het Burgerinnovatiefonds voor de transitie van ECS naar ECM.

Overige ontvangsten
Verder is eind 2019 de Verenigde Energie Coöperatie Noord-Brabant opgeheven en hebben ze daarvan een stakingsuitkering ontvangen van € 1.208,00.

KOSTEN
Marketing & Communicatie
Een groot deel van de subsidie van de Gemeente hebben ze gebruikt om de nieuwe website en huisstijl te laten ontwerpen. Ook is er een nieuwe banner voor het duurzaam manifest gemaakt in onze nieuwe huisstijl. Totale kosten Marketing & Communicatie € 4.105,00.

Projecten
In 2019 hebben ze in totaal 192 Led lichtbronnen aangeschaft en deze gedoneerd aan de Voedselbank Schijndel. Deze heeft ze bij de voedselpakketten (in ieder pakket zaten 4 led-lampen) gevoegd. Zo hebben ze ook voor de mensen die minder te besteden hebben iets kunnen doen aan besparing en hopelijk een stukje bewustwording. Verder hebben ze nog de energiekoffer aangevuld met een CV-inregelkit. Totale kosten voor Projecten € 533,00

Administratie
Ze hebben in 2019 gekozen om weer een administratiepakket aan te schaffen en de administraties van ECM en SchijndelStroom BV hier in te verwerken. Dit omdat dit voor de werkzaamheden veel makkelijker is en met het zicht op de toekomst, waarin zij verwachten dat de ECM en SchijndelStroom BV sterk zullen groeien. Daarnaast hebben ze nog wat bankkosten en een héééééééél klein beetje creditrente. Totale kosten Administratie € 552,00.

Algemeen
Representatie
De zonnewerkgroep heeft een etentje gehad ter gelegenheid van het realiseren van Zonnepark II op de Milieustraat en het bestuur heeft afscheid genomen van Joop Verhagen als bestuurslid. Totale kosten Representatie € 322,00.

Vergaderingen
Tevens hebben ze de bestuursvergaderingen in een ruimte aan de Bunderstraat gehouden. Voor deze ruimte moeten ze een kleine vergoeding betalen. Ze zorgen zelf voor de koffie en de thee. Tevens zit in de post Vergaderingen de ALV van 7 februari 2019. Totale kosten vergaderingen € 220,00.

Diversen
Verder hebben ze nog een aantal “kleinere” kostenposten gehad. We hebben voor ECM een postbus geopend omdat ze geen post meer kunnen ontvangen op de Madame Curieweg. Totale kosten diversen € 318,00.

Een korte weergave van de inkomsten en uitgaven.
Uiteindelijk laat de jaarrekening van 2019 een positief resultaat zien van € 4.592,00, waarover ze € 872,00 vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Tevens heeft SchijndelStroom BV een positief resultaat behaald van € 771,00. Hierover sturen zij over enkele dagen een aparte nieuwsflits. Hierdoor komt het resultaat na belastingen van ECM uit op € 4.491,00.

Meierijstad jan2017 

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//