foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

College wil meer aandacht voor woningen in sociale sector

Meierijstad jan2017Meierijstad - De druk op de woningmarkt is onverminderd groot en daarvoor is het nodig dat in de verschillende kernen van de gemeente Meierijstad voldoende woningen gebouwd worden voor de verschillende doelgroepen. Daarvoor is behoefte aan verdere regie door de gemeente op de woningbouwproductie om bestaande knelpunten weg te nemen. Het college heeft daarvoor een plan van aanpak vastgesteld, waarbij gekozen wordt voor werken met meer flexibiliteit rondom woningbouwaantallen en -prijzen uit de woonvisie en waarin instrumenten staan om structureel verbetering te verkrijgen in de woningvoorraad voor de sociale huurwoningen.

Het college wil hiermee duidelijkheid scheppen vooraf, zodat initiatiefnemers woningplannen kunnen indienen die een grote(re) kans van instemming door de gemeente krijgen. Op 25 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel. Wethouder Compagne: “We doen dit om te zorgen dat er meer woningen van de grond komen waarbij we kunnen sturen op doelgroepen en kwaliteit.”


Compensatieregeling sociale woningbouw
In elk woningbouwplan van meer dan drie woningen moet minimaal voor 25% sociale huur opgenomen zijn. Dit is niet altijd haalbaar in de praktijk. Nu kan de gemeente aan bouwplannen die niet aan de 25% sociale woningbouw voldoen in principe geen medewerking verlenen. Om toch maatwerk te kunnen verlenen, maar tegelijkertijd ook regie te voeren op de realisatie en spreiding van sociale huurwoningen, voeren we een compensatieregeling in die de mogelijkheid biedt af te wijken van de minimaal 25% sociale woningbouw. De compensatieregeling houdt in dat wanneer het in een plan niet mogelijk blijkt te zijn om het minimale percentage van 25% te realiseren, dit door de initiatiefnemer van het plan gecompenseerd dient te worden. In eerste instantie door fysieke compensatie; de initiatiefnemer dient op een andere locatie het aandeel sociale huurwoningen te realiseren. Als ook dat niet mogelijk is dan gaat het om een financiële compensatie van € 11.600 per woning, waarmee grondeigenaren met bouwplannen die meer dan 25% sociale woningbouw realiseren eenzelfde financiële bijdrage kunnen ontvangen. Zonder de compensatieregeling is medewerking aan bouwplannen die niet voldoen aan de 25% eis voor sociale woningbouw in principe niet mogelijk. De compensatieregeling zorgt voor duidelijkheid en flexibiliteit om toch via maatwerk te kunnen afwijken van dit uitgangspunt indien dat nodig is, zonder de bedoeling van het besluit voor het opnemen van sociale woningbouw uit het oog te verliezen.

Meierijstad jan2017 

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//