foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad en woningcoöperaties tekenen Duurzaamheidsakkoord

gemeente Meierijstad 2017Schijndel / Meierijstad - Eind mei ondertekenden de bestuurders van de gemeente Meierijstad, woningcorporaties Area, BrabantWonen en Woonmeij en de huurdersorganisaties van Area en Woonmeij vanuit huis het ‘Duurzaamheidsakkoord Meierijstad’. Het akkoord bevat afspraken over hoe de partijen ervoor gaan zorgen dat wijken en buurten in Meierijstad in 2050 100% duurzaam zijn. In 2030 ambiëren ze een CO2-reductie van 30% in de wijken en buurten ten opzichte van 2020. De huurders, corporaties en gemeente gaan samenwerken op vier onderdelen: energie, bewustwording, circulariteit en klimaatbestendigheid. Met investeringen in het woningbezit beogen de corporaties gezamenlijk de CO2-uitstoot jaarlijks gemiddeld met 3% te verminderen, tot 30% in 2030.

“Een ambitieuze doelstelling waar we ons graag voor inzetten”, aldus Mark Wonders, directeur bestuurder van Woonmeij. “Randvoorwaarde is dat de woonlasten van de huurders niet toenemen en liever nog afnemen”. De partijen gaan gezamenlijk aan de slag met bewustwording binnen de gemeente. De huurdersorganisaties en corporaties richten zich op de huurders en de gemeente op particuliere eigenaren. “Met bijvoorbeeld nieuwe systemen voor verwarmen in huis zullen huurders moeten leren omgaan. Daar willen wij hen graag bij ondersteunen”, geeft Hans Wolven namens de huurdersorganisaties aan.

Daarnaast willen gemeente en corporaties meer materialen gaan  hergebruiken. “Hergebruik zorgt voor minder grondstofgebruik en zo belasten we het milieu minder. Dat doen we onder andere door de deeleconomie te stimuleren zoals in Veghel”, zegt Jan van Vucht, directeur bestuurder Area. Als laatste doelstelling willen corporaties, huurders en gemeente werken aan meer groen en biodiversiteit in de wijken. Dat zorgt ervoor dat wijken beter voorbereid zijn op extreme hitte, droogte of neerslag en minder overlast ontstaat voor bewoners.

“We zijn blij met deze afspraken met de huurdersorganisaties en corporaties”, zegt wethouder Van Rooijen namens de gemeente Meierijstad: “De ambities passen bij de visie op duurzaamheid die wij als gemeente hebben. Zo werken we gericht samen aan duurzamere wijken en buurten in onze gemeente; ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid”. Wethouder Compagne benadrukt dat het belangrijk is de vorderingen goed te monitoren: “Daarom zijn de doelen uit dit duurzaamheidsakkoord vanaf nu een vast onderdeel in de jaarlijkse cyclus van prestatieafspraken.” Rob Bogaarts, directeur van BrabantWonen, heeft vertrouwen in de gezamenlijke aanpak: “In Oss en Den Bosch zijn vergelijkbare akkoorden gesloten en daar hebben wij vanuit Brabant Wonen al goede ervaringen mee.”

Ondertekening duurzaamheidsakkoord

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//