foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Raadinformatiebrief woonbeleid Meierijstad

logo meierijstad 2Meierijstad - Het college informeert de raad twee maal per jaar over de voortgang in de ontwikkeling en uitvoering van het woonbeleid. De kernboodschap is meerledig en gaat in op de gevolgen van de coronacrisis voor het beleidsveld wonen, het woonwensenonderzoek en de woningbouwprogrammering. Daarnaast wordt kort de stand van zaken weergegeven over de huisvesting van arbeidsmigranten, tijdelijke woningen en maatregelen van het kabinet op de woningmarkt.

Gevolgen Coronacrisis
Vooralsnog ervaren we in Meierijstad geen (negatieve) gevolgen voor de woningbouw, wordt er samengewerkt met partners zoals corporaties om problemen te voorkomen bij huurders of organisaties en vindt veel beleidsvorming doorgang waarmee ze steeds meer regie op de woningmarkt pakken. De opgaven waarbij participatie van bijvoorbeeld bewoners een belangrijke rol speelt kennen wat vertraging, te denken aan de woonarena.

Woonwensenonderzoek:
De wensen die men heeft over hun woonsituatie in Meierijstad komt in grote lijnen overeen met het beeld dat al bestond en waar het huidige woonbeleid op gericht is. Enkele opvallende punten zijn de grotere behoefte aan nieuwe woonvormen en de algemene mate van tevredenheid over de huidige woonsituatie.

Woningbouwprogramma:
In 2019 zijn er 396 woningen bijgekomen. Dit betekent dat we ruim 1.000 woningen ofwel 27% realiseerden in eerste twee jaar van de prognose voor de periode 2018-2028. Qua segmenten kunnen we de koers van de woonvisie grotendeels realiseren. Het aandeel sociale en middeldure huur is iets lager en dit vraagt om aandacht, de variabele ruimte zetten we in om meer goedkope koop toe te voegen dan de ambitie van de woonvisie. Voor de tijdelijke woningen zijn enkele kansrijke locaties in beeld en wordt met de corporaties gezocht naar manieren om eind 2020 de eerste tijdelijke woningen op te leveren.
Het college stemt in met de raadinformatiebrief wonen mei 2020 en stuurt de brief door aan de gemeenteraad.

logo meierijstad 2

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//