foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Veel animo voor zonneparken Meierijstad

Gebouw GemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Binnen de gestelde termijn zijn er 38 plannen voor zonneparken ingediend bij de gemeente Meierijstad. De inschrijving voor deze eerste tranche stond open tot 10 april. Het totaal van de plannen komt netto op bijna 300 hectare; de omvang van de plannen varieert van 0,5 ha tot 35 ha. 20 plannen zijn groter dan 5 hectare. Een nieuwe commissie gaat het college van B&W adviseren wat de beste plannen zijn. In de eerste tranche is 50 hectare beschikbaar. Wethouder Jan Goijaarts is blij met de rijke oogst in de eerste tranche: “er valt straks wat te kiezen; nu komt het aan op échte kwaliteit, op plannen die daadwerkelijk iets toevoegen aan het buitengebied, aan onze energieopgave en voor onze inwoners”.

Commissie Beoordeling Zonneparken is bekend
Alle plannen die voldoen aan de indieningsvereisten worden vervolgens inhoudelijk beoordeeld door een speciale commissie. De commissie werkt onafhankelijk. Het college heeft een besluit genomen over de samenstelling van de Commissie beoordeling zonneparken. Benoemde leden zijn:
Specialist Landschap: de heer Wil Snellen
Specialist Participatie: de heer Willem Buiter
Specialist Duurzame energie: de heer Serge van den Berg
Specialist Ecologie en biodiversiteit: de heer Roy Janssen
Agrarisch specialist: de heer Gert-Jan Roefs

Nu de bemensing en de spelregels van de commissie vastliggen, kunnen de leden aan de slag met de beoordeling. Als er specifieke (aanvullende) deskundigheid nodig is om tot een eindadvies te kunnen komen, kan de commissie zo’n specialist raadplegen; bijv. op het gebied van cultuurhistorie.

Planning
De verwachting is dat de commissie haar eindoordeel en advies aan het college nog voor de zomer uitbrengt. Er zijn voor veel meer hectares plannen ingediend dan er hectares beschikbaar zijn; in 2020 is 50 hectare te vergeven. Dat betekent dat het advies een voorkeursvolgorde zal bevatten. Het is uiteindelijk aan het college om te besluiten welke initiatieven in een volgende fase uitgewerkt mogen worden. De geselecteerden krijgen hiervoor 6 maanden de tijd. Plannen die in
de eerste tranche niet uitgekozen worden voor verdere uitwerking, mogen in een volgende tranche opnieuw meedingen.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1 

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//