foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Toekomst natuur en landschap in Meierijstad

logo gemeente MeierijstadMeierijstad - De gemeente Meierijstad start met het opstellen van een natuur- en landschapsvisie voor het buitengebied van de gemeente. In deze visie wordt bepaald op welke wijze natuur en landschap vorm moeten krijgen en verder ontwikkeld wordt. Eind november moet de visie gereed zijn.


Groene parels van gemeente Meierijstad

Natuur en landschap zijn beeld- en kwaliteitsbepalende onderdelen van de leefomgeving. Het heeft een belangrijke invloed op de uitstraling van de gemeente. Maar ook op de manier waarop mensen recreëren en hun gezondheid. Wethouder Jan Goijaarts: ‘’We hebben een mooi buitengebied, met vele groene parels. Met deze visie geven we dat de aandacht die het verdient. Zo blijven we ook in de toekomst genieten van al het moois dat het buitengebied ons te bieden heeft.’’

Werken aan Vitaal Buitengebied

De visie staat niet op zichzelf; het is onderdeel van het project Vitaal Buitengebied dat in 2018 startte. Daarin draait alles om de vraag hoe de kwaliteiten van het waardevolle buitengebied van Meierijstad te behouden en waar mogelijk te versterken. Dat vraagt om een goede en duurzame balans tussen de agrarische sector, wonen, volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur, milieu en recreatie. De natuur- en landschapsvisie moet daar op onderdelen antwoord op geven. Het college stelt de visie uiteindelijk vast waarna het ook een van de bouwstenen is voor de nieuwe
Omgevingsvisie Meierijstad.

Samen met inwoners: digitaal platform

Binnen het proces van deze visie is er extra aandacht voor het participeren van de inwoners en andere belanghebbenden. ‘’Zij zijn immers de gebruikers van deze ruimte, ze weten welke behoefte er leeft en hebben de nodige gebiedskennis’’, aldus de wethouder. Vanaf donderdag 25 juni heeft iedereen 6 weken de mogelijkheid om ideeën en aandachtspunten in te brengen. Mensen kunnen op kaarten de plekken aanwijzen waar ze trots op zijn, maar ook plekken waar nog extra aandacht en verbetering nodig is. Dat kan digitaal, dus 24/7 op:
www.meierijstad.nl/enquete-landschapsvisie.  Daarnaast kunnen mensen, die minder goed thuis zijn in de digitale wereld, ook contact met de gemeente opnemen voor een fysieke afspraak met in achtneming van de coronamaatregelen.

logo gemeente Meierijstad

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//