foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bijzondere bijstand voor schoolkosten kinderen

gemeentehuisMeierijstadMeierijstad - De vakanties komen er aan. Over een aantal weken ook weer de periode om weer nieuwe schoolspullen te kopen. Ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs moeten over het algemeen aanzienlijke kosten maken. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. boeken /leermiddelen, aanschaf schooltas, schoolreisje/ schoolactiviteiten, reiskosten, ouderbijdrage, sportkleding en lesgeld. Voor mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen of net daarboven is het bijna niet mogelijk om deze kosten te betalen uit het inkomen of voorliggende voorzieningen. Daarom verstrekt de gemeente aan ouders die aan de voorwaarden voldoen, jaarlijks een tegemoetkoming in deze schoolkosten.

Hoogte vergoeding
De tegemoetkoming is € 200,- per kind van 4 tot 18 jaar dat basis en/of voortgezet onderwijs volgt in het schooljaar 2020/2021.Het inkomen mag niet hoger zijn dan de vastgestelde inkomensgrens (120% van de bijstandsnormen). Het vermogen mag niet hoger zijn dan € 12.450,-

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand aanvragen van 1 juli tot 1 november. Ga hiervoor naar www.meierijstad.nl/bijzonderebijstand en dan naar het programma Bereken uw recht (digitaal aanvragen) of download het aanvraagformulier bijzondere bijstand. Als u een vergoeding hebt gehad volgens deze regeling over het schooljaar 2019/2020 of een uitkering Participatiewet van de gemeente ontvangt, dan stuurt de gemeente u in de maand juni of juli automatisch een aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar toe.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met team Voorzieningen, telefoonnummer 14 0413.
gemeentehuisMeierijstad

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//