foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Uniek Zwemmen voor kinderen in heel Meierijstad

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - Begin 2019 is de gemeente Meierijstad in de zwembaden van Schijndel en Sint Oedenrode gestart met een proef Uniek Zwemmen voor kinderen. Het gaat daarbij om aangepaste zwemlessen met extra aandacht, in kleine groepen, speciaal voor kinderen vanaf 5 jaar, die niet goed tot hun recht komen in een reguliere groep. In het proefjaar hebben in totaal 57 kinderen deelgenomen. Het streven was om het eerste jaar 20 kinderen te kunnen plaatsen en met het behaalde aantal is dit ruimschoots behaald. De geslaagde proef heeft aangetoond dat het 80% van de deelnemers mét deze extra ondersteuning lukt om zwemvaardig te worden. Inmiddels hebben de eerste kinderen een diploma behaald. Uniek Zwemmen voorziet, ook gezien de aanhoudende vraag, duidelijk in de behoefte en daarom heeft het college van B&W besloten de tijdelijke proef om te zetten naar het vaste activiteitenaanbod van de gemeentelijke zwembaden binnen Meierijstad.

Uniek zwemmen Meierijstadbreed
Momenteel worden de lessen gegeven in de gemeentelijke zwembaden in Schijndel en Sint Oedenrode. Om dit zwemaanbod ook in Veghel mogelijk te maken is, in overleg met Laco, afgesproken dat na de zomer van 2020 de lessen Uniek Zwemmen ook in het zwembad in Veghel worden aangeboden. Tijdens de nieuwbouw van zwembad De Neul in Sint Oedenrode verhuizen de unieke zwemmers tijdelijk naar de zwembaden in Schijndel en Veghel. Wethouder Coby van der Pas: “De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is. Ook zwemles moet voor iedereen in Meierijstad mogelijk zijn. Ook voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Ik ben dan ook erg blij dat we dit zwemaanbod nu blijvend in de drie zwembaden van Meierijstad gaan aanbieden. De positieve ervaringen die de kinderen hebben opgedaan tijdens deze zwemlessen, geeft ze zelfvertrouwen, dat ze ook op andere vlakken helpt.”

Wat is Uniek Zwemmen
Ervaren, gediplomeerde zwemonderwijzers leren de kinderen op een speelse, rustige wijze om zich zelfredzaam te maken in het water. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met concentratie of gedragsproblematiek of fysieke en/of motorische problemen. Het uiteindelijke doel is om te leren zwemmen en zo mogelijk een diploma te halen. Dat gebeurt in kleine groepjes, zodat de kinderen veel persoonlijke aandacht krijgen. Een deskundig team bestaande uit een gespecialiseerd zwemonderwijzer, fysiotherapeut, bewegingsagoog en sportcoach, bepalen samen met de ouders of begeleiders, wat het kind nodig heeft aan ondersteuning. Kinderen aanmelden voor de zwemlessen met extra aandacht kan via via deze website.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1 

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//