foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Besluit eerste kwaliteitsmeting zonneparken

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - Begin juni is de commissie beoordeling zonneparken Meierijstad aan de slag gegaan met de beoordeling van plannen voor zonneparken in Meierijstad. Het streven was dat de commissie voor de zomer advies zou uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit blijkt niet haalbaar; het collegebesluit wordt nu verwacht in augustus. De commissie heeft meer tijd nodig om tot een gedegen advies te komen. Dat heeft deels te maken met de grote hoeveelheid ingediende plannen die voldeden aan de indieningsvereisten. Daarbij heeft de commissie ook de mogelijkheid om nog specifieke expertise van externe deskundigen te betrekken in haar oordeel. Dat alles betekent dat het college na het zomerrecessen besluit kan nemen over de plannen die in een volgende fase verder uitgewerkt mogen worden.

Ontwikkeling provincie
In de tussentijd blijft het college de geluiden vanuit de provincie Noord-Brabant volgen. Die gaan over invoering van een tijdelijke beperking op het verlenen van vergunningen voor zonneparken op agrarische grond. Vooralsnog gaat Meierijstad door op de ingeslagen weg. En dat is de procedure die is vastgelegd in het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’. Wethouder Goijaarts: “Ons buitengebied hebben we nu eenmaal óók nodig om onze enorme energieopgave te realiseren; náást daken van bedrijven. Het afwegingskader in het rapport biedt de handvatten om dat heel zorgvuldig te doen, met toegevoegde kwaliteit als leidend principe. We zien daarom met vertrouwen uit naar het advies van onze onafhankelijke commissie en dan nemen we een besluit. Mocht de provincie daadwerkelijk een tijdelijke beperking gaan opleggen, dan zal Meierijstad natuurlijk ook bezien wat te doen met de ontwikkeling van zonneparken in het buitengebied.”

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1 

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//