foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuw wijkgebouw Bloemenwijk: een tienjarenplan?

bloemenwijk.6Schijndel- De Papaverstraat in Schijndel Noord krijgt na jaren verpaupering eindelijk een nieuw wijkgebouw. De samenwerkingsovereenkomst tussen Woonmeij en gemeente Meierijstad hiervoor werd dinsdag 21 juli ondertekend. TVSchijndel was er bij. Basisschool De Vossenberg is in 2012 verhuisd naar Educatief Basiscentrum Noord. Het gebouw had er sindsdien troosteloos en verlaten bij kunnen staan. Maar dankzij een burgerparticipatie project en een daaruit voortvloeiend initiatief van buurtbewoners om de samenhorigheid in de wijk te vergroten, was het oude schoolgebouw regelmatig het decor van activiteiten voor de buurt. De Stichting Bloemenwijk Schijndel die in september 2013 opgericht werd, heeft de voormalige kleuterschool en gymzaal in beheer gekregen om daar activiteiten te organiseren. Het bestuur van de Stichting zat tevens in de wijkraad en lange tijd is dit een goede samenwerking geweest. De Stichting had het gebouw in beheer en de wijkraad organiseerde de activiteiten zoals een spooktocht met Halloween en familie carnaval.  Meer foto's zie je in ons fotoboek.

In 2016 liep het proces voor het nieuwe wijkgebouw vast. De gemeente wilde weten of er wel draagvlak was onder de buurtbewoners voor een nieuw wijkgebouw. De Stichting Bloemenwijk Schijndel kon toen 900 steunbetuigingen aan de gemeente overhandigen, maar met een fusie tussendoor van de gemeente Schijndel met andere gemeenten naar Meierijstad, wordt nu nog steeds uitgekeken op een oud gebouw en bespreekt men de plannen die nog concreet gemaakt moeten worden.

Waar de wijk in 2016 enthousiast werd van het idee van een nieuw wijkgebouw en graag een handtekening zette, moet het nu wel even slikken bij het plan om een deel van het grasveld te bebouwen. Buurtbewoners zijn bang voor wat er in de plaats gaat komen. “De gemeente laat het regelmatig na om de perkjes en groenstrookjes goed bij te houden, op meerder plekken is het een puinhoop. Dat grote grasveld wordt tenminste nog vaak gemaaid.” Waar het grasveld nu een plek is waar de jeugd lekker kan voetballen, zijn omwonenden bang dat ze dan een heel stuk groen kwijt zijn. Daarnaast voelen juist de buurtbewoners van de rustige doodlopende hofjes er niks voor dat dat een doorgaande weg gaat worden. Het plan van nu wijkt af van het plan dat de bewoners voorheen toegejuicht hebben.

Voorzitter van de wijkraad Jan Netten benoemt dat ze door de gemeente op de hoogte gehouden wordt van de plannen en vorderingen. De stichting Beheer Woonservice Boschweg zal het nieuwe wijkgebouw gaan beheren.

De locatie van sociaal cultureel centrum de Kajuit is ook in beeld voor sociale woningbouw. Daar zijn de bewoners van de Houtstraat niet zo happig op. “De gebruikers van de Kajuit houden het zo goed bij, het is er altijd zo netjes en er wordt dagelijks geveegd! We wonen hier zo rustig, wat gaan we ervoor terug krijgen?”

De Bloemenwijk is de laatste maanden in de media neergezet als ‘probleemwijk’. Daar zijn niet alle buurtbewoners het mee eens. De één woont er heel rustig in zijn doodlopende hofje, de ander vindt de wijk juist heel kindvriendelijk. “Natuurlijk zijn er ergernissen over hondenpoep en zwerfvuil, maar dat zal in meer wijken zo zijn.” De wijk kenmerkt zich door een ons-kent-ons cultuur en het elkaar tegenkomen waarbij het ‘buurten’ net even wat langer duurt. Waar je bij elkaar binnenloopt om wat te vragen en je klaarstaat om een ander te helpen. In de Bloemenwijk lopen meerdere initiatieven om groen en speeltuintjes zelf te onderhouden, om samen de buurt leefbaar en gezellig te houden. Maar volgens een aantal bewoners komt dat vooral omdat de gemeente steeds minder aan onderhoud doet.

De wethouders benoemen een lange weg van gesteggel en gedoe tussen betrokkenen waardoor de besluitvorming onnodig lang heeft geduurd. Het nieuwe wijkgebouw wordt gerealiseerd samen met 39 sociale huurwoningen waarvan grotendeels appartementen. Ook zal volgens de wethouders het meeste groen behouden worden.
Op dinsdag 21 juli werd op het voormalige schoolplein van basisschool De Vossenberg aan de Papaverstraat een handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst door directeur Woonmeij Mark Wonders en wethouder Jan Goijaarts. Oud-gemeentebestuurder en wijkbewoner en nu voorzitter van Huurdersbelangenvereniging Woonmeij Hans Wolven werd bedankt voor zijn inzet. Hans Wolven heeft zich hard gemaakt voor het belang van de sociale huurwoningen.

Bij het moment van ondertekenen was een handjevol mensen aanwezig. Partijen uit de wijk die uiteindelijk het wijkgebouw zullen gaan beheren en gebruiken waren niet aanwezig. Deze gebeurtenis kon helaas niet groot gevierd worden vanwege de coronamaatregelen. En misschien was groots vieren ook nog niet van toepassing, omdat er nu eerst nog voorstellen aan de gemeente moeten worden gedaan en een bestemmingsplan moet worden vastgesteld. Daarna kunnen de plannen pas concreter gemaakt worden. De verwachting is dat het volledige project in de eerste helft van 2023 kan worden opgeleverd. De omwonenden zullen op het moment dat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht worden geïnformeerd.

bloemenwijk.4 
 bloemenwijk.5
 bloemenwijk.29
 bloemenwijk.6

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//