foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Voedselbos Schijndel grootste productievoedselbos van Nederland

voedselbos6Schijndel - Voedselbos Schijndel is er op gericht om te bewijzen dat een bedrijfsmatige ontwikkeling en benutting van grootschalige voedselbossen in de praktijk grote meerwaarde kan hebben, zowel in economisch als maatschappelijk opzicht. Het doel is aan te tonen dat een goed ontworpen en beheerd voedselbos resulteert in rendabele en houdbare voedselproductie, vitale natuur met een hoge biodiversiteit en klimaatmitigatie en -adaptatie (o.a. door koolstofvastlegging in bodem en biomassa). Voedselbos Schijndel heeft twee locaties: Boschweg (ca. 4 hectare) en Hardekamp (ca. 16 hectare). Beide locaties grenzen direct aan natuurgebieden van Staatsbosbeheer, die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Brabant. De gronden worden verpacht door Groen Ontwikkelfonds Brabant. Meer informatie over voedselbos Schijndel lees je op de website en in het projectplan.

Hoe staat het met het project?
Tijdens het eerste plantseizoen in 2018/2018 zijn de randen van het voedselbos aangeplant. Het plantseizoen 2019/2020 van Voedselbos Schijndel werd geopend met een plantdag voor basisschoolleerlingen uit de omgeving. Meer dan 200 scholieren plantten in november circa 500 bessen en hazelaars aan op de locatie ‘Hardekamp’. Deze dag werd georganiseerd door VITAM, de bedrijfscateraar met wie onze stichting nauw samenwerkt. De leerlingen werden begeleid door medewerkers van VITAM en vrijwilligers van het Natuur en Milieucentrum Schijndel. Ook het publiek toegankelijke, educatieve gedeelte van de locatie Hardekamp werd aangeplant in 2019 en omgedoopt tot ‘Vitaminibos’. Het ontwerp hiervoor werd gemaakt door leden van het kernteam van Voedselbos Schijndel onder begeleiding van Evelyn Derksen, landschapsontwerper en bestuurslid van onze stichting. Daarnaast zijn op de locatie Hardekamp 3 productiehectares ingeplant met zo’n 2000 eetbare bomen en struiken. De locatie Boschweg is grotendeels ‘vol’ geplant met meer dan 2500 struiken en bomen. Bij de verschillende plantdagen die nodig waren om al dit werk te verrichten, konden ze rekenen op de hulp van meer dan 130 vrijwilligers.

voedselbos7 

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//