foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

7 plannen voor zonneparken geselecteerd

zonnepanelen2Meierijstad- Het college van Meierijstad heeft 7 plannen voor zonneparken geselecteerd. In totaal waren 38 initiatieven ingediend in het kader van de 1ste kwaliteitsmeting. Met dit besluit volgt zij het advies van de onafhankelijke ‘Commissie beoordeling zonneparken’. Gezamenlijk beslaan de 7 zonneparken een oppervlakte van 49 hectare en wordt er stroom opgewekt voor ca. 15.000 huishoudens. Het besluit betekent voor de 7 geselecteerde initiatieven dat zij het participatietraject kunnen opstarten, waarin omwonenden bij de verdere planuitwerking worden betrokken. Na meerdere overlegmomenten heeft de Commissie 7 plannen voor zonneparken geselecteerd. Deze zonneparken scoren volgens de Commissie het beste en worden het meest kansrijk geacht. Daarbij is onder andere gekeken naar impact op landschap, de (ecologische) meerwaarde, het agrarisch perspectief van de grond, eventuele belemmeringen voor toekomstige ontwikkelingen en aanwezige aansluitmogelijkheden op het elektriciteitsnet. Een van de locaties betreft het zuidelijke deel van de Vlagheideberg.
Voor deze locatie heeft het college bovenop de aandachtspunten van de commissie, aanvullende voorwaarden gesteld. Voorwaarden die er op toezien dat de initiatiefnemer wordt uitgedaagd om met een innovatieve oplossing te komen die past bij de recreatieve visie en qua omvang aansluit op de rest van de Vlagheide. Het college heeft bedenkingen bij de oppervlakte die nu wordt ingenomen door het beoogde zonnepark op de Vlagheideberg.

De initiatiefnemers van de 7 gekozen initiatieven kunnen nu verder met de uitwerking van hun plan. Dit betekent het opstarten van het participatietraject, conform het ingediende conceptparticipatieplan. In dit plan is opgenomen hoe ze omwonenden en andere relevante partijen gaan betrekken bij de concretisering van het concept-inrichtingsplan en de invulling van de financiële participatiemogelijkheden. Dit participatietraject zal vanuit de gemeente extra aandacht krijgen. Wethouder Jan Goijaarts: “De afgelopen tijd zagen we dat plannen voor de opwekking van duurzame energie veel losmaken bij onze inwoners. Dat snappen we, dit soort ontwikkelingen hebben nu eenmaal een forse impact en mensen vrezen dat ze wel de lasten maar niet de lusten krijgen. Maar dat wil het gemeentebestuur ook helemaal niet; we hebben niet voor niets als eis gesteld dat er een zorgvuldig proces met omwonenden ingericht moet worden én dat ze in financiële zin ook profijt kunnen hebben.”

Na doorlopen van het participatietraject en aanlevering van de ruimtelijke onderbouwing kan de planologische procedure starten. Hiervoor geldt een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure. Onderdeel hiervan kan zijn de instemming van de gemeenteraad. Dit is een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb). Op 6 februari 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat deze vvgb alleen nodig is voor zonneparken boven de 5 hectare (netto). Dit geldt voor 4 van de 7 initiatieven. De andere initiatieven kan het college zonder instemming van de raad vergunnen.
 zonnepanelen2

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//