foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

De negen redenen voor tekort woningen

politiekepartij hart april2019Meierijstad - De gemeente Meierijstad kan het tekort aan woningen niet oplossen. Het College doet zijn stinkende best, maar de problemen zijn te groot én liggen ook nog eens buiten de invloedssfeer van de gemeente. Die conclusie trekt Hart na analyses door twee topdeskundigen op dit gebied: Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems aan de TU Delft en Johan Conijn, emeritus hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam. Ze lieten op verzoek van het dagblad Trouw hun licht schijnen op de vraag hoe het toch komt dat Nederland inmiddels 331.000 woningen tekort komt. Voor Meierijstad gaat het om drieduizend huizen. Hart lepelde negen reden op en vat ze voor u samen. Daarna hebben ze het graag nog even over wat ze in Meierijstad wél kunnen doen om de boel te verbeteren. Eerst de negen redenen die te zien zijn onder 'lees meer.

Wie wordt er nog bouwvakker?
1. Er zijn meer migranten dan verwacht – De prognoses worden gebaseerd op cijfers van het CBS en dat bureau is erg goed in het voorspellen van geboorten en sterfgevallen. Waar ze daar minder goed in zijn: inschatten hoeveel buitenlanders hierheen komen. Daarbij gaat het onder meer om tijdelijke arbeidskrachten uit Oost-Europa, expats en statushouders. Nadrukkelijk niet om asielzoekers, want die wonen in AZC's. 70 procent van hen moet trouwens weer vertrekken.

2. De huishoudens worden alsmaar kleiner – Het CBS wist wel te voorspellen hoeveel autochtone Nederlanders er jaar na jaar zijn, maar had niet verwacht dat ze in steeds kleinere aantallen onder één dak wonen. Zo zijn er steeds meer vrijgezellen. Het maakt nogal uit of vier mensen in één huis wonen of dat ze ieder voor zich een eigen woning willen.

3. Tekort aan bouwvakkers – Als gevolg van de bankencrisis werden destijds ongeveer 200.000 bouwvakkers ontslagen. ‘Over een paar jaar hebben we ze weer nodig’, zeiden mensen die er kijk op hadden toen al. Maar helaas: ze vonden elders werk en kwamen niet meer terug.

4. Tekort aan materialen – Door de groei van de wereldbevolking en de welvaart, stijgt de vraag en dus het tekort naar materieel en materiaal.

Kabinet pest woningcorporaties
5. Woningcorporaties hebben te weinig geld – De verhuurdersheffing, een verplichte afdracht aan het Rijk, hakt er voor corporaties als Woonmeij en Area stevig in. Voor de invoering van de heffing bouwden de corporaties 30.000 tot 35.000 huizen per jaar. Sinds de invoering van de heffing door minister Stef Blok (VVD) nog maar 15.000. En bedankt, Stef. Tijdens de algemene beschouwingen hoorde Hart dat er mogelijk een verlaging inzit.

6. Rijkssubsidies zijn grotendeels afgeschaft – Tot Blok waren er nogal wat eenmalige, kleinschalige en zo nu en dan structurele subsidies voor bepaalde bouwprojecten. Ze zijn bijna allemaal foetsie.

7. Stikstof en pfas maken sommige bouwprojecten onmogelijk – Dankzij een rechterlijke uitspraak konden zelfs al vergunde bouwprojecten niet worden uitgevoerd. Nogal wat bouwlocaties vielen af. Met als gevolg dat probleem 8 hieronder nog groter werd.

8. Er is te weinig grond – Nederland is dichtbevolkt en bouwgrond was daardoor al schaars. De afspraken rond pfas en stikstof leidden er niet alleen toe dat projecten niet door gingen, het zorgt er ook voor dat sommige locaties niet meer in beeld zijn voor huizenbouw.

9. Huizen worden onbetaalbaar – Door al deze oorzaken is de prijs van een gemiddelde nieuwbouwwoning in Nederland inmiddels € 411.000. De helft van de woningzoekenden kan of wil niet meer betalen dan € 255.000. In Meierijstad is zelfs een starterswoning duurder: € 280.000.

Wat u net las zijn stuk voor stuk zaken die op lokaal, Meierijstads niveau amper beïnvloed kunnen worden. Het beleid van het toenmalige kabinet Rutte II (VVD/PvdA) is een van de belangrijkste oorzaken dat de situatie sinds pakweg 2012 is verergerd.

politiekepartij hart april2019 

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//