foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeente Meierijstad presenteert sluitende begroting voor 2021

gemeentemeierijstad jan2017Meierijstad - Het college van B en W presenteert een sluitende Programmabegroting 2021-2024. Sluitend wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven minimaal gelijk zijn. Het college blijft investeren om de ambities uit het collegeprogramma Mijlpalen van Meierijstad verder te realiseren. Het college gaat, vol overtuiging, door met wat de doelstelling was en is voor de resterende jaren van deze coalitieperiode; flink investeren in Meierijstad. De gemeente wil, samen met inwoners, ondernemers, dorps–en wijkraden, verenigingen en instellingen de belangrijkste ambities waarmaken. Het artikel gaat verder onder 'lees meer'.
Door in 2021 onder andere verder te investeren in preventie en innovatie van de zorg, een gezonde leefstijl en duurzame inzet van talent. Door het woon- en leefklimaat te optimaliseren om de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en wijken verder te versterken. Door in te zetten op de versnelling van woningbouw en de juiste woningen op de juiste locaties. Door te investeren in maatschappelijk vastgoed voor veilige, toegankelijke en duurzame gemeentelijke gebouwen. Door te investeren in duurzaamheid en toe te werken naar een CO2-neutraal Meierijstad in 2050. Door te investeren in het openbaar gebied om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren, onder andere door de vervanging van wegen. En door de verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening op basis van de ervaringen van de klanten.

Met de nodige voorzichtigheid
Het financieel in evenwicht houden van de uitgaven en inkomsten wordt steeds moeilijker. Daar komt nog bij dat de (financiële) gevolgen van de coronacrisis pas in 2021 echt duidelijk worden. Hiervoor is in de begroting een buffer opgenomen om toekomstige kosten op te vangen, zodat de plannen uit het coalitieakkoord door kunnen gaan. Ook stijgt de bijdrage van het Rijk opnieuw niet mee met de gestegen uitgaven voor met name WMO en jeugdzorg. Het college is daarom terughoudend geweest in het opnemen van nieuwe investeringen en concentreert zich op het realiseren van de afgesproken ambities.

Datum 
Wethouder Jan Goijaarts: “We hebben stevig toegewerkt naar deze ,structureel sluitende, begroting. Met daadkracht, maar ook met gevoel voor de realiteit. Door met deze begroting 2021 de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, kunnen we mogelijke tegenvallers in de toekomst opvangen. Om vet op de botten te houden en een financieel gezonde gemeente te blijven waar het goed wonen, werken en leven is en waar iedereen mee kan doen.”

De begroting is in te zien op https://meierijstad.begroting-2021.nl
De behandeling in de gemeenteraad is op 5 november.
gemeentemeierijstad jan2017 

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//