foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wat staat er in de begroting van Meierijstad?

begrotingMeierijstadMeierijstad - De begroting laat de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente voor 2021 zien. Voor 2021 is het gelukt een sluitende begroting aan te bieden. Sluitend wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven minimaal gelijk zijn. Het college gaat, vol overtuiging, door met wat de doelstelling was en is voor de resterende jaren van deze coalitieperiode; flink investeren in Meierijstad. De gemeente wil, samen met inwoners, ondernemers, dorps– en wijkraden, verenigingen en instellingen de belangrijkste ambities waarmaken. Op donderdag 5 november beslist de raad over de begroting.


Je kunt dat live volgen via www.meierijstad.nl/videoregistraties. De begroting is in te zien op www.meierijstad.begroting-2021.nl. “We hebben stevig toegewerkt naar deze sluitende, begroting. Met daadkracht, maar ook met gevoel voor de realiteit. Het financieel in evenwicht houden van de uitgaven en inkomsten wordt steeds moeilijker. Daar komt nog bij dat de (financiële) gevolgen van de coronacrisis pas in 2021 echt duidelijk worden. Door met deze begroting 2021 de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, kunnen we mogelijke tegenvallers in de toekomst opvangen. Om vet op de botten te houden en een financieel gezonde gemeente te blijven waar het goed wonen, werken en leven is en waar iedereen mee kan doen.”

                                       begrotingMeierijstad
begrotingMeierijstad1

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//