foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad onderzoekt vraag naar bedrijfskavels

gemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Om in de toekomst te kunnen voorzien in de toenemende vraag naar bedrijfskavels, onderzoekt gemeente Meierijstad welke acties nodig zijn om tot een passend aanbod voor bedrijventerreinen te komen. Deze week ontvangen bedrijven op bedrijventerreinen en een aantal bedrijven in het buitengebied een brief met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek. Met het inzicht in de wensen en behoeften vanuit het bedrijfsleven, gaat de gemeente de komende periode werken aan passende vestigingslocaties en een goed vestigingsklimaat.


Vraag overtreft aanbod
De laatste jaren is de verkoop van kavels heel hard gegaan. Door de aanhoudende vraag zijn er op dit moment nauwelijks mogelijkheden voor bedrijven om uit te breiden of zich nieuw te vestigen. Zo horen de accountmanagers van de gemeente in de praktijk terug dat het lokale midden-en kleinbedrijf dringend op zoek is naar uitbreidingsruimte binnen Meierijstad. Dit is ook bekend van een aantal bedrijven in een zwaardere milieucategorie en bedrijven in het buitengebied, die milieuruimte nodig hebben voor het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten. Het beschikbare aanbod voldoet niet aan de vraag voor uitbreiding of nieuwe vestiging. Daarbij gaat het niet alleen om aanvullende hectares, maar ook of er geschikte locaties zijn op bestaande terreinen.

Aansluiten op toenemende vraag
De gemeente inventariseert eerst de behoeften van het bedrijfsleven op basis van de reacties op het onderzoek. Aan de hand van de resultaten kan er bijvoorbeeld besloten worden om een
verkenning uit te voeren naar alternatieve locaties voor zwaardere bedrijvigheid of planologische procedures voor uitbreiding of nieuwe terreinen op te starten.
Wethouder Jan Goijaarts: “We staan de komende jaren voor een grote opgave: zowel kwantitatief als kwalitatief. We hopen dan ook dat onze Meierijstadse bedrijven in grote getalen de vragenlijst invullen. De resultaten van deze behoeftebepaling zijn mede bepalend voor onze keuzes voor de toekomst. Het helpt ons om plannen te maken om de uitbreidingsbehoefte te kunnen opvangen, zodat we bedrijven niet teleur hoeven te stellen en het vestigingsklimaat in Meierijstad onverminderd sterk blijft.”

Meedoen aan onderzoek
De vragenlijst is te vinden op www.vraagmonitor.nl. Bedrijven die geen brief ontvangen hebben, zijn alsnog van harte uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek. 

gemeentehuisMeierijstad

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//