foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ook in 2021 weer leefbaarheidsbudget beschikbaar voor initiatieven in eigen buurt of dorp

gemeente Meierijstad 2017Meierijstad- Inwoners van Meierijstad, die een idee hebben dat bijdraagt aan de leefbaarheid in hun eigen buurt, wijk of dorp, kunnen daarvoor een subsidieverzoek indienen bij de gemeente Meierijstad. De gemeente Meierijstad stelt hier voor 2021 opnieuw een leefbaarheidsbudget voor beschikbaar. De gemeente wil, samen met de inwoners, de leefbaarheid graag behouden en mogelijk versterken. Dat gebeurt onder andere doordat inwoners initiatieven ontplooien die bijdragen aan de leefbaarheid in hun omgeving.
In sommige gevallen kunnen deze initiatiefnemers daar financiële ondersteuning bij gebruiken. De gemeente kan daar dan mogelijk in ondersteunen. Wethouder Coby van der Pas: “In Meierijstad willen we wijken, dorpen en buurten waar het plezierig wonen, leven en werken is. Waar inwoners samen bepalen wat fijn wonen is en daar gezamenlijk invulling aan geven. Nou is leefbaarheid een persoonlijk begrip. In Meierijstad willen we daarom onze inwoners de mogelijkheid bieden verder invulling te geven aan wat zij als leefbaar ervaren. Met het leefbaarheidsbudget willen we daar een bijdrage aan leveren.”

Voor 2021 is voor leefbaarheidsinitiatieven, die voldoen aan de spelregels, een bedrag van totaal € 56.000,- beschikbaar. Per activiteit kan een maximale subsidie worden verstrekt van € 2.000,- De gemeente kan, in overleg, ook materialen of adviesondersteuning bieden. Inwoners met initiatieven voor 2021 kunnen via www.meierijstad.nl/leefbaarheidsbudget nagaan of hun idee in aanmerking komt voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. Hier is ook het online formulier te vinden om een aanvraag in te dienen. Eén van de buurtadviseurs neemt dan binnen 2 werkdagen contact op met de aanvrager om de mogelijkheden door te spreken.

gemeente Meierijstad 2017

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//