foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Realisering woonboerderij met doorstroomkamer Putsteeg 8 te Schijndel

gemeente Meierijstad 2017Schijndel- Er is een principeverzoek ingediend voor het gebruik van een gedeelte van de woonboerderij aan de Putsteeg 8 ten behoeve van het in gezinsverband opvangen van kinderen en voor de realisatie van een doorstroomkamer. In 2015 is voor deze woonboerderij al een (tijdelijke) omgevingsvergunning verleend ten behoeve van het realiseren van een woonvorm voor kinderen (tot 1.600m3). Hiervoor zijn een aantal bijgebouwen noodzakelijk (nu 450m2). Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen de benodigde m2 voor zorg en woongenot.
De plannen passen niet binnen het bestemmingsplan. De initiatiefnemer ziet graag dit verankert in een bestemmingsplan, waarbij de gehele woning wordt betrokken (1.182m3). Het college heeft ingestemd met het principeverzoek onder voorwaarden.

gemeente Meierijstad 2017

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//