foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad verkent mogelijkheid natuur- en landschapspark Vlagheide

vlagheide2Meierijstad- De gemeente Meierijstad onderzoekt of een recreatief-toeristische versterking van het gebied Vlagheide in Eerde mogelijk is. Gedacht wordt aan een natuur- en landschapspark op de Vlagheideberg en een recreatieve ontwikkeling in MOB-complex Zuid. Voor het gebied is een denkrichting opgesteld hoe de doorontwikkeling vorm kan krijgen. De ligging van Vlagheide – centraal binnen Meierijstad - biedt kansen voor een recreatieve tijdsbesteding voor zowel de inwoners als mensen van verder weg.
Het gebied leent zich voor een middagje ontspanning in een soort ‘Central Park’ met mogelijkheden voor wandelen, fietsen en spelen in een natuur- en landschapspark. Bij MOB-complex Zuid wordt gedacht aan een recreatieve invulling die past bij de aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden. De vraag is of, hoe en door wie de gewenste doorontwikkeling van Vlagheide gerealiseerd kan worden. De verkenning van het natuur- en landschapspark dient ook antwoord te geven op de vraag welke rol er is weggelegd voor de gemeente en of daarmee ook een impuls gegeven kan worden voor private investeringen. De Vereniging Vlagheide wordt bij de verkenning betrokken. Dit geldt ook voor de huidige grondeigenaar van de berg, het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, en 
voor een aantal initiatiefnemers met plannen voor het gebied, waaronder de initiatiefnemer voor een zonnepark. De recreatieve doorontwikkeling van Vlagheide staat al geruime tijd op de agenda. In het Masterplan uit 2006, destijds vastgesteld door de voormalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, is hier al sprake van. En ook in de Visie Recreatie en Toerisme uit 2018 heeft de gemeente het gebied Vlagheide opgenomen als kansrijke cluster voor Meierijstad. Wethouder Coby van der Pas: “Ik zie uit naar deze verkenning. Het Vlagheidegebied en de Vlagheideberg in het bijzonder biedt kansen voor verdere recreatieve ontwikkeling in samenhang met de natuur- en landschapsontwikkeling. En dat kan bijdragen aan een nog aantrekkelijker Meierijstad, voor onze inwoners én bezoekers.”

vlagheide2
vlagheide1

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//