foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jaarlijkse controle waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas 2017Schijndel- Vanaf 1 januari, als de meeste gewassen van het land zijn, start waterschap Aa en Maas met de jaarlijkse schouw. Tijdens de schouw controleert het waterschap of het onderhoud langs en in sloten en beken goed is uitgevoerd door eigenaren van aangrenzende percelen. In natte perioden wordt overtollig water via sloten snel afgevoerd om wateroverlast in de omgeving te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat het onderhoud juist is uitgevoerd.

Het waterschap onderhoudt de A-watergangen (de hoofwatergangen) zelf. Voor het onderhoud van de B-watergangen die lokaal water aan- en afvoeren, zijn eigenaren van de aangrenzende percelen verantwoordelijk. Dagelijks bestuurslid Peter Ketelaars geeft aan: “In de afgelopen jaren hebben we tijdens de schouw gezien dat de meeste eigenaren die taak goed uitvoeren. Dat is fijn en belangrijk, omdat het gevolgen heeft als het water niet goed kan doorstromen. Als we tijdens de controle zien dat de watergang niet genoeg is onderhouden, dan geven we aan wat er nog moet gebeuren. Zo draagt iedere eigenaar met het onderhoud bij aan een goed werkend watersysteem.” Onderhoud aan sloten en beken is een wettelijke verplichting. In de Keur van waterschap Aa en Maas staan de regels voor het beheer en onderhoud ervan en wie het onderhoud moet uitvoeren. Goed onderhoud betekent dat:
• de waterloop (talud en bodem) vrij is van begroeiing, bladeren en voorwerpen;
• de zijkanten van sloten en beken (taluds) gemaaid zijn;
• er geen verschuivingen van de zijkanten van de beek/sloot en grondophopingen zijn;
• duikers open en in goede staat zijn;
• de bodem van de sloot breed genoeg is en het talud niet te steil is.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor het verwijderen van ongewenste begroeiing is niet toegestaan. Meer informatie over de schouw is te vinden op de website van Aa en Maas. Grondeigenaren die vragen hebben, kunnen contact opnemen via telefoonnummer 088 - 17 88 000.

Waterschap Aa en Maas 2017


TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//