foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad aardgasvrij

logo gemeente MeierijstadMeierijstad - 2021 wordt het jaar waarin de gemeente Meierijstad met haar inwoners in gesprek gaat over Meierijstad Aardgasvrij. Achter alle voordeuren valt in deze decembermaand al een brief van de gemeente op de mat. Daarin staat waarom Meierijstad in 2050 aardgasvrij moet zijn; welke stappen er komen om dat te bereiken en hoe inwoners daarin kunnen meedoen. Op 5 januari is het eerste digitale vragenuur voor inwoners.


Transitievisie warmte
Elke gemeente moet voor eind 2021 bedenken op welke manier ze zorgt dat de gemeente uiterlijk in 2050 aardgasvrij is. Dat plan heet de Transitievisie Warmte. Daarin staat in welke volgorde wijken van het gas afgaan en welke alternatieven daarvoor in de plaats kunnen komen. Het gaat om maatwerk voor de hele gemeente, dus zowel de kernen áls het buitengebied áls de bedrijventerreinen staan in de visie. 2020 was fase 1 en is benut om Meierijstad technisch goed in kaart te brengen. Hoe zien de wijken eruit? Wat voor type woningen staan er en uit welk bouwjaar? Is bebouwing aaneengesloten of erg verspreid? En wat zegt dat over geschiktheid van alternatieve warmtebronnen? 

Fase 2 na technische analyse
De resultaten van die technische analyse worden op 6 januari aan de raad gepresenteerd en
daarna ook aan de inwoners. Uit de analyse komt een longlist; een lijst van wijken die technisch gezien als eerste in aanmerking kunnen komen om van het gas af te gaan. Maar voor de uiteindelijk selectie van de startwijken wil de gemeente ook andere criteria meewegen, zoals: Welke renovatieplannen hebben corporaties?, Waar worden kabels/ leidingen vervangen, In welke wijk zijn inwoners zelf al actief bezig met andere warmtebronnen, Hoe is het draagvlak in de wijk etc. Wethouder van Rooijen: “Uiteindelijk gaat er achter élke voordeur in Meierijstad iets veranderen; komt er een andere warmtebron voor verwarmen van de woning, voor het koken en douchen. Bij sommigen al voor 2030, op andere plekken duurt het nog tientallen jaren. We realiseren ons dat we dat heel zorgvuldig moeten doen, met aandacht voor haalbaarheid en betaalbaarheid voor iedereen. Daarom kiest Meierijstad ervoor om al vroeg in dit lange traject inwoners te betrekken bij te maken keuzes.”

Energiebesparing voor woningverduurzaming
De gemeente Meierijstad zet ook al langere tijd extra in op verschillende activiteiten om energie te besparen; Onder het motto ‘energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken’. Er is sprake van hoge deelname aan acties zoals Meierijstad Isoleert en de recente cadeaubonnen-actie met het energieloket Brabant Woont Slim. “Dat betekent dat het bewustzijn over energiegebruik bij onze inwoners sterk groeit. Dat helpt natuurlijk als we met ze in gesprek gaan over zoiets ingrijpends als ‘van het gas af’. Daarom blijven we de komende jaren ook stevig inzetten op die energiebesparing en bewustwording”, aldus de wethouder.
Meer informatie over Meierijstad aardgasvrij en energiebesparing is te vinden op
www.duurzaammeierijstad.nl


logo gemeente Meierijstad

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//