foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad presenteert twee scenario’s voor invulling bestuurscentrum Sint Oedenrode

gemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Gemeente Meierijstad streeft naar een optimale invulling van het voormalige gemeentehuis Sint-Oedenrode, het huidige bestuurscentrum van Meierijstad. Nadat de gemeentelijke organisatie van Meierijstad naar het gemeentehuis in Veghel is verplaatst, staat een groot deel van het gebouw leeg. De hoofdgebruiker van het gebouw, de gemeenteraad, vroeg eerder om onderzoek naar hoe het gebouw beter benut kan worden. Dat onderzoek naar de mogelijke verbetering van de bezetting en de gebruiksmogelijkheden is uitgevoerd. Hiervoor zijn twee scenario’s uitgewerkt en afgelopen maand zijn de resultaten aan de gemeenteraad gepresenteerd. In beide scenario’s blijven gemeenteraad, griffie en het klantcontactcentrum in het gebouw gehuisvest. In het onderzoek is ook het overige maatschappelijke vastgoed in Sint-Oedenrode meegenomen, waaronder het Heemhuis en Mariendael.


Monumentale deel behouden
Bij allebei de scenario’s blijft het monumentale deel van het gebouw, kasteel Dommelrode, in eigendom van de gemeente. Dat monumentale deel blijft de entree voor het bestuurscentrum van Meierijstad. Ook de trouwlocatie kan in kasteel Dommelrode blijven. En het biedt de mogelijkheid voor huisvesting van Heemkundekring De Oude Vrijheid, die nu nog in het Heemhuis nabij de Knoptoren gehuisvest is. De scenariokeuze bepaalt welke overige delen van het gebouw vrij komen om te verkopen of verhuren voor maatschappelijk gebruik, bijvoorbeeld culturele functies, wonen of wonen met zorg. Het college legt dit in maart ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. De raad neemt, op basis van de onderzoeksresultaten, een besluit over het scenario dat verder uitgewerkt kan worden. Na het principebesluit van de raad volgt een participatietraject. Hoe dit ingestoken wordt, is afhankelijk van het gekozen scenario.

Maatschappelijk meerwaarde voor Sint-Oedenrode
Wethouder Coby van der Pas: “Dit onderzoek betekent dat we, zodra de raad een besluit heeft genomen, weer een stap verder kunnen zetten naar een optimale invulling van het voormalige gemeentehuis Sint-Oedenrode, het huidige bestuurscentrum. Het kasteel Dommelrode, dat van grote historische betekenis is voor Sint Oedenrode, blijft in gemeentelijke handen en krijgt aan (semi) publieke invulling. Voor de vrijkomende delen van het gebouw streven we naar een invulling die draagvlak heeft en maatschappelijke waarde toevoegt voor Sint-Oedenrode en haar inwoners. Hierbij willen we hen graag betrekken.”

Twee scenario’s

In het eerste scenario worden drie delen van het gebouw gedeeltelijk gebruikt voor de gemeenteraad, griffie en het klantcontactcentrum. De raadzaal blijft op de huidige plek. Een gedeelte is nog vrij voor andere, nader int e vullen functies. En deel 4 komt helemaal vrij voor een andere invulling.

Bij het tweede scenario komen gemeenteraad, griffie en het klantcontactcentrum in de eerst twee 
delen. De raadzaal verhuist naar deel 2. En de delen 3 en 4 van het gebouw komen vrij voor een andere invulling.

bestuurscentrumsintoedenrode

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//