foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Aangepaste inkoopstrategie Wmo Specialistische Ondersteuning

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad- In juni 2019 is in het regionale portefeuillehouders overleg Maatschappelijke Zaken (Poho MZ) besloten de regionale inkoop van Wmo specialistische ondersteuning stop te zetten. Er bestond geen unanimiteit over de risico’s van het voorliggende advies om over te gaan tot regionale inkoop van Wmo specialistische ondersteuning. Voor de gemeente ’s Hertogenbosch waren onder andere de financiële risico’s te groot. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een tweetal alternatieven onderzocht. Maar hier is niet voor gekozen. Vervolgens is besloten weer gezamenlijk verder te gaan op basis van de oorspronkelijke inkoopstrategie maar extra aandacht te besteden aan met name de kostenbeheersing, eenvoud en kwaliteit.
Dit heeft geleid tot een beperkte aanpassing van de inkoopstrategie. In het tweede kwartaal van 2021 wordt de inkoop op Tendernet geplaatst. 
Het college heeft ingestemd met de Inkoopstrategie Wmo Specialistische Ondersteuning 2022 en verder.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//