foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Uitvoeringsplan gezondheid 2021

gemeente Meierijstad 2017Meierijstad- De gemeente Meierijstad heeft samen met partijen uit het veld het uitvoeringsplan gezondheid 2021 opgesteld. In dit plan staat een negental thema’s waar in 2021 op wordt ingezet: alcohol, roken, gezond voedsel & bewegen, drugs, eenzaamheid, mediawijsheid, seksualiteit, fysieke omgeving, overbelasting/ stress. Per thema zijn activiteiten en projecten opgenomen, waar de partijen in het veld samen met de gemeente in 2021 op gaan inzetten. Belangrijk uitgangspunt in het plan is het gedachtegoed positieve gezondheid.

Bij het gedachtegoed positieve gezondheid gaat de aandacht niet naar de klachten en gezondheidsproblemen van een inwoner, maar de aandacht wordt gelegd op de mensen zelf. Op 
hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Wethouder Compagne van volksgezondheid: ‘Ik vind het mooi om te zien dat zo veel partijen zich inzetten om de inwoner zo gezond en goed mogelijk te laten leven. Belangrijk daarbij is dat we kijken naar wat de inwoner zelf wil en kan.’ Door de coronacrisis waren de partijen genoodzaakt om in 2020 een groot deel van de projecten en activiteiten op een andere manier vorm te geven dan oorspronkelijk bedacht. Dat geldt ook voor 2021. Per interventie houdt men daarom nu alvast rekening hoe deze door kan gaan op een alternatieve manier.

Enkele mooie voorbeelden uit het uitvoeringsplan waar in 2021 op wordt ingezet:
- Workshop bewegen en gezond voedsel. 
In samenwerking met Phoenix Cultuur en Omroep de Meierij worden online beweegworkshops en kook-/voedingsworkshops aangeboden. Daarmee kunnen ouderen/kwetsbaren veilig vanuit huis bewegen. Daarnaast leren ze gerechten koken die zowel gezond, minder voedsel verspillend als financieel aantrekkelijk zijn. We werken hiermee aan een gezonde leefstijl voor en vitaliteit van de inwoner.
- Schone en gezonde lucht.
Door de coronacrisis heeft schone lucht (nog) meer aandacht gekregen. Sinds 2020 is ook Meierijstad aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). Hiermee streeft men naar een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, en daarmee gezondheidswinst. Door het aanstellen van een nieuwe beleidsmedewerker milieu kan men hier verder op inzetten.
- Opstellen en uitvoeren lokaal preventieakkoord.
Dit akkoord gaat in op de drie thema’s roken, alcohol en overgewicht. Ook in Meierijstad zijn dit onderwerpen waar nog winst te behalen valt.
- Gezonde (sport)kantines.
Samen met partijen als Team:Fit, GGD en de Sportraad willen we het aantal gezonde (sport)kantines dat gezond voedsel aanbiedt, vergroten.

gemeente Meierijstad 2017

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//