foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meer tijd nodig voor omgevingsvisie

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad - De gemeente Meierijstad neemt meer tijd voor het maken van een omgevingsvisie. De gemeente doet dat om iedereen in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren aan de visie. De bijdrage van de inwoners is onmisbaar, omdat de Omgevingsvisie richting geeft aan hoe we met z’n allen met onze leef-, woon- en werkomgeving om willen gaan.  

Meer tijd en aandacht nodig
De Omgevingsvisie beschrijft hoe we willen dat Meierijstad er in 2030 uitziet en waar we samen aan moeten werken om dat te bereiken. De visie vormt de basis voor een samenhangende totaalaanpak die daarvoor nodig is. In het proces om te komen tot een omgevingsvisie voor Meierijstad komen complexe onderwerpen aan de orde met veel belangen en tegenstellingen. Met ontwikkelingen die soms grote impact hebben. Onlangs is het voorontwerp omgevingsvisie voorgelegd als praatstuk over deze complexe onderwerpen. Uit diverse gesprekken die over het voorontwerp gevoerd zijn, blijkt nu dat er meer tijd en aandacht nodig is voor aanvullende participatie. De gemeente organiseert die participatie rondom herkenbare onderwerpen. Het landelijk gebied is daar een voorbeeld van. In gesprekken die daarover met betrokkenen zijn gevoerd, blijkt dat een visie op land en tuinbouw nodig is als bouwsteen voor een integrale omgevingsvisie.

In het voorontwerp zijn diverse bouwstenen van beleid, waarover tijdens de gemeentefusie vanaf 2017 al met inwoners, belangenorganisaties en bedrijven is nagedacht, meegenomen.  Ook is de bijdrage van diverse inwoners, ondernemers en belangenorganisaties uit verschillende bijeenkomsten in 2019 meegenomen. Voor beleid waarvoor dat nog niet was gebeurd, is een aanvullend proces van participatie wenselijk.

De gemeente maakt nu een plan van aanpak om alle partijen en betrokkenen een mogelijkheid te geven om deel te nemen, zodat alle onderwerpen de aandacht krijgen die ze verdienen. De inwoners worden hierover op de hoogte gehouden via de gemeentelijke kanalen.

gemeente Meierijstad 2017 

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//